De krapte zit zowel in stad als in landelijk gebied en op alle soorten bedrijventerreinen. Bijna de helft van de aangeboden panden staat bovendien al langer leeg en voldoet veelal niet aan duurzaamheids- of locatie-eisen. Dat blijkt uit de ‘Aanbodmonitor bedrijfsruimte op bedrijventerreinen’ van Stec Groep.

De vraag naar bedrijfsruimte blijft de komende jaren naar verwachting hoog, door bijvoorbeeld de energietransitie, de overstap naar de circulaire economie en de grote verstedelijkingsopgave. ‘Er is dus een nijpend tekort aan beschikbare en courante bedrijfsruimte op bedrijventerreinen in Nederland’, concludeert Stec.

Rem op dynamiek

Met een leegstandspercentage van 3,8 procent zit de beschikbare ruimte op voor bedrijven onder de frictieleegstand. Dit bedraagt gangbaar zo’n 5 procent en wordt gezien als noodzakelijk om verhuizingen, uitbreidingen en dynamiek op locaties mogelijk te maken. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de leegstand de laatste jaren afnam. In 2015 lag de leegstand met 4,7 procent nog dicht bij de frictieleegstand, om in de volgende jaren gestaag te zakken naar de 3,8 procent.

Stec stelt nu op basis van eigen analyse dat deze trend zich ook op bedrijventerreinen afspeelt. ‘De krapte op bedrijventerreinen is alleen nóg groter’, aldus Stec in een persbericht. Het leegstandpercentage op bedrijventerreinen lag de laatste jaren rond de 2 á 3 procent, en bereikte in de eerste helft van 2022 het ‘recorddieptepunt’ van 1,8 procent.

Overal krapte

De krapte is in alle provincies zichtbaar. Op COROP-niveau keert hetzelfde beeld terug. Een groot deel van de COROP-gebieden in Nederland heeft een aanbodniveau op bedrijventerreinen van 2 procent of minder van de vastgoedvoorraad.