Om Europa groener, gezonder, inclusiever en veerkrachtiger te maken is er budget en ondersteuning voor de 100 voorlopersteden. Die moeten in 2030 klimaatneutraal zijn. Twintig jaar later moet ook de rest van de steden in de EU klimaatneutraal zijn. Voor hun voorlopersrol ontvangen de steden onder meer een financiële bijdrage en makkelijker toegang tot andere fondsen. 

De Groningse wethouder Energietransitie Philip Broeksma is blij dat ook zijn stad is uitgekozen. ‘Het zijn van een ‘Mission City’ versnelt ons proces om klimaatbestendig, emissievrij en CO2-neutraal te zijn’, zegt hij. ‘Hier voelen we als geen ander de urgentie om van fossiele energie af te stappen.’

Eindhoven en Helmond zijn als duo-gemeente geselecteerd. 'Net als andere gemeenten zoeken we versnelling om klimaatneutraal en CO2-neutraal te zijn. Deze klus kun je als stad niet alleen. We hebben dan ook bewust gekozen voor een gezamenlijke aanmelding voor de EU missie. Waarbij we voortbouwen op onze samenwerking binnen de Brainport regio', laat de gemeente weten aan Stadszaken.

De vervolgstap voor de gekozen steden is om dit jaar een plan uit te werken, het zogenaamde Climate City Contract. Samen met Europa bepalen we hoe we de versnellingsacties gaan financieren.

Behoefte aan pioniers 

‘De groene transitie is op dit moment in heel Europa aan de gang’, zegt Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. ‘Maar er is altijd behoefte aan pioniers, die zichzelf nog hogere doelen stellen. Deze steden wijzen ons de weg naar een gezondere toekomst. Wij zullen hen daarbij steunen! Laten we vandaag met het werk beginnen.’ 

Ze vraagt de geselecteerde steden om klimaatcontracten op te stellen. Daarin moet een plan komen voor klimaatneutraliteit in alle sectoren, zoals energie, gebouwen, afvalbeheer en vervoer. Ook moet erin staan hoe de plannen worden gefinancierd. Bij het opstellen van het klimaatcontract moeten inwoners, onderzoeksorganisaties en de particuliere sector worden betrokken.  

Het programma hoort bij Horizon Europa voor onderzoek en innovatie tot en met 2027. Voor de 100 steden is in 2022 en 2023 360 miljoen euro beschikbaar. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt de gekozen steden.