Structureel hoge energieprijzen halen steeds meer consumenten over om te investeren in zonnepanelen op eigen dak. Maar op het moment dat de vraag in de lift zit, hebben leveranciers te maken problemen bij de aanvoer van omvormers. Die zorgen dat de stroom uit het paneel in huis kan worden gebruikt.

Specifiek gaat het om een tekort aan de chips in deze omvormers,. De grondstoffen voor deze chips zijn te schaars om aan de stijgende vraag te voldoen. Wat ook bijdraagt aan de schaarste is dat veel omvormers uit China komen. Door lockdowns loopt productie daar vast. De schaarste zorgt bij sommige leveranciers voor hogere prijzen.

‘Interesse neemt niet af’

Leveranciers melden weken extra vertraging voor nieuwe klanten. Desondanks blijft het volgens Techniek Nederland zinvol om te kiezen voor zonnepanelen, zegt de brancheorganisatie tegen het AD.

Ook Sven Ringelberg, strategisch adviseur voor energietransitie, ziet geen reden om niet alsnog achteraan de wachtrij aan te sluiten. ‘Natuurlijk kan het mensen ontmoedigen om zo lang te moeten wachten, maar met de aanhoudende hoge energieprijzen neemt de interesse in ieder geval niet af.’

Hij vergelijkt de vraag naar zonnepanelen met die naar warmtepompen: ‘Daarop wachten consumenten ook meer dan een jaar. En ook daar kiezen zij ervoor om zichzelf op de lijst te zetten. Je hebt namelijk al te maken met een wachtrij, dus iets langer wachten is niet zo voelbaar.’

Aan het tekort aan omvormers en chips valt volgens Ringelberg niet veel te doen. Het is volgens hem een voorbeeld van een volwassen wordende markt. Wel kan de overheid meer investeren in het opleiden van nieuwe vaklui, het ontwikkelen van materiaalstromen en het invoeren van stimuli zoals zij vorige week woensdag deed met het opheffen van btw op zonnepanelen vanaf 2023.

Voor netbeheerders is de stagnatie van de levering van zonnepanelen een ‘meevaller’. De druk op het net groeit namelijk iets minder hard. Ringelberg: ‘Al zouden er voldoende omvormers beschikbaar zijn, dan nog zou ons elektriciteitsnet de extra druk niet aankunnen.’