Het Wunderline-traject loopt tussen Groningen en Bremen en is 173 kilometer lang. Hiervan ligt 49 kilometer in Nederland en 124 kilometer in Duitsland. De komende jaren worden het traject verbeterd en de aangelegen stations aangepakt, zodat de treinen sneller kunnen rijden. De stoptrein moet er iets meer dan twee uur over doen. Als de Friesenbrücke over de Eems in 2024 klaar is, gaan de eerste stoptreinen rijden. 

‘Wij koesteren sinds het allereerste moment dat we bezig zijn met de verbetering van de spoorverbinding Groningen - Bremen de wens om een directe trein te realiseren’, verwoordt gedeputeerde Fleur Gräper – van Koolwijk de ambitie. Haar Duitse evenknie, staatssecretaris Berend Lindner van Nedersaksen, zegt: ‘Wij zien dit project als een Europees voorbeeldproject en als een katalysator voor de grensoverschrijdende samenwerking.’ 

Een sneltrein tussen Groningen en Bremen past ook in de ambities van het kabinet. ‘In het coalitieakkoord is afgesproken dat we gaan onderzoeken hoe we betere internationale treinverbindingen met het noorden van Duitsland kunnen realiseren. Een goede en snelle verbinding tussen Groningen en Bremen zou een logische schakel zijn.’ In Groningen wordt gehoopt dat de sneltrein naar Bremen ook een aanjager kan zijn voor de Lelylijn van Amsterdam, via Lelystad en Emmeloord, naar Groningen.

Het onderzoek naar een sneltrein tussen Groningen en Bremen is de laatste openstaande afspraak uit de samenwerkingsovereenkomst Wunderline uit 2019. De komende tijd onderzoekt de stuurgroep of en in welke vorm een directe treinverbinding haalbaar is. De eerste resultaten van het onderzoek zijn hopelijk in 2023 beschikbaar. Het geld voor het onderzoek moet deels komen uit Europese subsidies.