De gemeenten in de regio Amstelland en provincie Noord-Holland gebruiken de kennis over de ondergrond uit deze onderzoekboring om de potentie van aardwarmte in kaart te brengen. Aardwarmte kan in potentie bijdragen aan de energietransitie. Indien succesvol, kan de techniek helpen om huizen en bedrijven in en rond Amsterdam te verwarmen. Eerder is al seismisch onderzoek gedaan in de regio. 

EBN gaat tien onderzoeksboringen uitvoeren, verspreid over het land. De onderzoeksboringen zijn bedoeld om meer kennis op te doen over de ondergrond en daarmee over de potentie voor aardwarmte in het gebied waar de boringen worden uitgevoerd. ‘Warm water is overal in de ondergrond aanwezig, maar je kunt het niet overal uit de ondergrond halen. Wij bieden een blik op de ondergrond waardoor dit wel duidelijk wordt’, zegt Timme van Melle van EBN. 

Proefboring onder Friesland 

Het is niet de eerste proefboring waar EBN bij betrokken is. Zo is in Leeuwarden al een boring geweest, waarin EBN als non-operating partner deelneemt. Het project is een initiatief van Bouwgroep Dijkstra Draisma waarin naast EBN ook Ennatuurlijk en Shell aan deelnamen. Door de boring bleek vorig jaar dat de temperatuur hoger is dan verwacht, maar de doorstroming minder goed. Daarom wordt daar verder onderzocht. 

In Nederland is al ervaring met aardwarmte. Onder meer kassen in het Westland worden verwarmd door aardwarmte. Het kabinet en de Tweede Kamer willen dat EBN verplicht deelneemt in aardwarmteprojecten voor kennisopbouw. De sector ziet dat overigens niet zitten. De Eerste Kamer moet nog stemmen over een wetswijziging die de verplichte deelname regelt. 

Aardwarmte is warmte die in de vorm van warm water omhoog wordt gepompt. De warmte wordt uit het water gehaald om woningen, gebouwen of kassen te verwarmen. Het gaat daarbij om temperaturen van 130 graden Celsius of hoger. Daarna gaat het afgekoelde water weer terug in de aardlaag waar het vandaan kwam. Zo kunnen geen verzakkingen ontstaan. In de ondergrond warmt het water weer op.