Het Netwerkperspectief provinciale wegen 2040 moet bijdragen aan een drietal aandachtspunten van de provincie Utrecht:

  • Een zo goed mogelijke balans tussen de leefbaarheid voor mensen en dieren;
  • De verkeersveiligheid;
  • De bereikbaarheid.

Hiervoor wordt uiterlijk in 2040 bij één op de vijf kilometers provinciale weg de maximumsnelheid verlaagd naar 60 kilometer per uur. Op alle parallelwegen geldt dan een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.

Ook worden alle oversteekplaatsen zonder stoplichten of zebrapaden veiliger ingericht. Dit gebeurt door het verkeer te limiteren tot een snelheid van 60 kilometer per uur of met een andere passende maatregel. Volgens de provincie gaat het om 86 oversteekpunten, waarvan er 19 met prioriteit worden aangepakt. Op plekken waar het veilig kan, kiest de provincie voor lagere snelheden met ‘een positief effect op de natuur, geluid en uitstoot’.

De snelheidsverlaging zou ten opzichte van de huidige situatie bijvoorbeeld voor zo’n 2,2 procent minder CO2-uitstoot zorgen, volgens het plan van de provincie. Ook wordt op 13 trajecten de oversteekbaarheid van diersoorten ‘ruim verbeterd’.

Gepland onderhoud

Met enkel wegmarkeringen en ‘een bordje met 60’ is de weggebruiker niet geholpen. De provincie spreekt over ingrijpende aanpassingen die nodig zijn om de gewenste lagere snelheid af te dwingen. Ook zijn aanpassingen nodig om vrachtverkeer veilig over de provinciale wegen te leiden. Volgens de provincie Utrecht moet de maximumsnelheid op provinciale wegen passen bij het type weg en moet de weginrichting aansluiten op hoe de weg wordt gebruikt.

Die ‘ingrijpende aanpassingen’ zullen tegelijk worden uitgevoerd met al gepland groot onderhoud aan de weg. Dat bespaart kosten voor de provincie en levert minder overlast op voor weggebruikers en omwonenden van de wegen.

Als Provinciale Staten instemmen met het Netwerkperspectief, worden in 2023 drie provinciale trajecten als eerst opgepakt:

  • N224 vanaf Zeist tot de N227;
  • N225 van Rhenen tot Gelderland;
  • N415 van de N221 tot Hilversum.

Alle trajecten zijn op de site van de provincie Utrecht te bekijken.

Gedeputeerde Arne Schaddelee zegt dat veel partijen betrokken zijn geweest bij het opstellen van de plannen. ‘De afgelopen periode is intensief samengewerkt met gemeenten, veel belangenorganisaties, hulpdiensten en aanwonenden tijdens externe expertsessies.’

De provincie werkt al enkele jaren aan het plan om snelheden op provinciewegen te verlagen. Het aanstaande plan volgt op en vervangt de eerdere beleidsuitwerking ‘Snelheidsregimes op provinciale wegen’ uit 2017.