Na gesprekken met Nederlandse energieleveranciers concludeert de ACM dat leveranciers geen acuut risico lopen op faillissement. De leveranciers vroegen daarbij om extra financiële informatie om te controleren of ze ook na de afgelopen winter kunnen voldoen aan de eisen van leveringszekerheid. In 2021 moesten negen leveranciers hun activiteiten opdoeken, waarvan zes als gevolg van hoge energieprijzen.

De energieleveranciers geven zelf ook aan geen faillissementen te voorzien. Wel blijven de bedrijven angstig voor een ‘domino-effect’ dat kan optreden wanneer een grote onderneming in de energiemarkt alsnog in de problemen zou raken als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: ‘Met dit onderzoek keken externe experts naar de mogelijkheden om consumenten meer te beschermen tegen mogelijke financiële problemen van energieleveranciers.’ Volgens Snoep bestaat er binnen huidige wetgeving extra ruimte om energieleveranciers extra eisen op te leggen. ‘Die gaan we alvast benutten. Maar daarnaast is aanvullende wetgeving nodig’, aldus Snoep.

Extra eisen

Energieleveranciers die gas of elektriciteit leveren aan consumenten of dit willen gaan doen, krijgen nog voor het volgende stookseizoen (1 oktober 2022) te maken met extra eisen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op het gebied van hun financiële, organisatorische en technische kwaliteiten. Energiebedrijven zullen onder meer hun financiële continuïteit en de houdbaarheid van hun bedrijfsplan beter moeten onderbouwen.

Daarnaast moeten ze aantonen dat zij beschikken over adequaat risicomanagement. Ook de eisen voor deskundigheid gaan omhoog. Hiermee volgt de ACM de aanbevelingen op naar aanleiding van het extern onderzoek, door professoren Femke de Vries (RUG) en Saskia Lavrijssen (Tilburg University) naar het toezicht op energieleveranciers.

De ACM gaat met minister Jetten van Klimaat en Energie overleggen hoe deze eisen ook in de nieuwe Energiewet een plek kunnen krijgen. Die wet wordt dit jaar verwacht. Verder heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maatregelen aangekondigd om de beschikbaarheid van voldoende gas de komende winter zeker te stellen. Een van die maatregelen is het zo goed mogelijk aanvullen van gasopslagen.