De Rijswijkse wethouder Armand van der Laar beschrijft hoe de Plaspoelpolder zich in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld en wat er nodig was om de Plaspoelpolder weer een stap in de juiste richting te laten zetten: ‘Veel kantoren stonden leeg en waren zo verouderd dat makelaars ze niet eens meer op een lijstje wilde zetten. Voor ons was dit echt een grote uitdaging.’

‘We hebben dit probleem opgelost door het omgevingsplan te wijzigen en hebben ook duidelijke kaders gesteld. Alleen aan de randen van de Plaspoelpolder mogen de lege kantoren omgebouwd worden tot woningen, maar het middengebied heeft een duidelijke werkfunctie . Er is een groot tekort aan bedrijventerreinen in de regio, dus we vonden het belangrijk dat de Plaspoelpolder zijn oorspronkelijke functie behield. We zetten in op scale-ups uit Delft en Den Haag die naar ons toe komen’, aldus Van der Laar bij een projectivisit van de SKBN aan de Plaspoelpolder.

Goede samenwerking om Plaspoelpolder te herstructureren

Een aantal partijen werkt samen om de Plaspoelpolder 2.0 vorm te geven. Een belangrijke partij is het Industrieschap ‘De Plaspoelpolder’, een samenwerkingsverband van de gemeenten Den Haag en Rijswijk. Zij renoveerden een aantal jaar gelede al de Harbour Village in de Plaspoelpolder en recentelijk ook een zestal complexen aan de Treubstraat. Samen met de gemeente Rijswijk en de BBR (ondernemers uit de Plaspoelpolder) tekenden zij een intentieovereenkomst, waarbij de gemeente zorg draagt voor het openbare gebied en duurzaamheid en de BBR kijkt naar passend beheer.

Op de korte termijn zorgt een dergelijke intentieovereenkomst voor een terugkerende opruimdag, het weghalen van achtergelaten auto’s, het creëren van zichtbaarheid en gebiedspromotie – om de Plaspoelpolder  zo aantrekkelijker te laten ogen voor voor private partijen die willen  investeren in de kantorenwijk. Op de middellange termijn wordt er gedacht in kansenstroken: welk gebied leent zich voor welke functie? 

Anders denken

Buck Consultants International (BCI) hielp mee met het ontwikkelen van de verschillende kansenzones in de Plaspoelpolder. Namens BCI spreekt Paul Bleumink: ‘We zien dat het op gemengde terreinen, mengbare terreinen en haventerreinen moeilijker is om winst te maken dan in bijvoorbeeld logistiek vastgoed, maar het kan wel. Wij denken dat tot 90% te reorganiseren is met privaat geld, gemeenten moeten dan investeren in het groen.’

Volgens Bleumink vraagt het herstructureren van bedrijventerreinen om nieuw denken, waarbij de bedrijven de trekkers zijn en er minder afhankelijkheid is van subsidies en leningen. Kortom: ‘Er moeten private business cases gemaakt worden. Dat moet lukken: er is veel marktdruk, dus er liggen veel kansen. Het gaat sneller dan verwacht.’

Een gezamenlijk ontwikkelperspectief, duidelijk beleid en ‘als het niet vanzelf gaat, actief  opkopen’ zijn volgens hem de tips om een bedrijventerrein succesvol te herstructuren. De Loods, waar de SKBN de projectvisit in de Plaspoelpolder organiseerde, bewijst dat het goed gaat met de kantorenwijk. De Loods werd een aantal jaar geleden door ondernemer Roger Pels opgekocht en is nu een hippe, industriële werkplek voor start-ups.