‘De klimaatcrisis raakt ons allemaal. Deze beïnvloedt onze totale manier van leven. Daarom willen we meer inwoners meer betrekken bij de oplossingen en de aanpak van dit probleem’, zegt de Gelderse gedeputeerde Jan van der Meer over het initiatief van zijn provincie.

In het Gelders Klimaatplan 2021-2030 staan alle maatregelen die nodig zijn om de effecten van de klimaatcrisis in eigen provincie te verminderen. Er is daarbij aandacht voor de gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie en bedrijven, landbouw, en elektriciteit en duurzame energieopwekking.

Volgens de provincie zijn de plannen toe aan een update. Daarbij doet Gelderland een beroep op de Gelderse samenleving en haar kijk op de klimaataanpak. Daarom betrekt de provincie haar inwoners bij een burgerberaad, bestaande uit een burgerpanel en een burgerforum.

'Zwaarwegend advies'

Een groep van ongeveer 3.000 Gelderlanders krijgt in juni een brief over deelname aan het burgerpanel. Dit panel geeft via een online enquête haar mening over de Gelderse klimaataanpak. Aan de deelnemers wordt vervolgens ook gevraagd om deel te nemen aan het burgerforum, dat bestaat uit 150 personen die de Gelderse samenleving moeten vertegenwoordigen.

Het burgerforum komt vier keer bij elkaar. Daarna volgt een ‘zwaarwegend advies’ aan het dagelijks bestuur van de provincie, het college van Gedeputeerde Staten. Dit gebeurt op basis van de resultaten uit de enquête en ‘allerlei andere informatie’, aldus de provincie in een persbericht. Tegelijkertijd organiseert de provincie ook dialooggroepen voor belangenorganisaties en -verenigingen, om zo hun adviezen mee te nemen. Naar verwachting komt het burgerberaad in november 2022 met haar advies.

De raad wordt begeleid door adviesbureaus Moventem en Companen. Zowel het panel als het forum zijn volgens de provincie onafhankelijk van politieke en commerciële invloeden.

Op de stoel van de bestuurder

De methode die de provincie Gelderland inzet, is bedacht door Populytics, een bedrijf dat ontstond vanuit de TU Delft. Het zet burgers op de stoel van bestuurders. Online krijgen deelnemers een vraagstuk voorgelegd, inclusief de gevolgen van mogelijke keuzes én geldende beperkingen als een beperkt budget. Op die manier krijgen burgers inzage in hoe de overheid belangen afweegt en kunnen zij de provincie voorzien van onderbouwde adviezen.

Dit levert volgens de provincie Gelderland een scherp beeld op van de voorkeuren en gemeenschappelijke waarden van Ginwoners. Maar ook hoe zij die waarden vertaald willen zien in beleid en welke zorgen er achter weerstand tegen beleidskeuzes zitten.

Gedeputeerde Van der Meer: ‘Het Burgerberaad is nieuw voor ons. Dus ook best spannend om dit te doen. We gaan tussendoor kijken hoe het gaat en we evalueren aan het eind. De resultaten nemen we mee bij de participatieverordening die we willen opstellen voor de provincie.’