Zuid-Holland wil tot 2030 200.000 woningen bouwen. Daarvan moet de helft uit de fabriek komen, deelde de provincie eerder. Snelheid is daarbij het belangrijkste argument. Frefab bouwen vereist minder bouwpersoneel, een grote flessenhals bij de woningbouwopgave.

Het snelle bouwen mag volgens de provincie echter niet te koste gaan van de kwaliteit van de woningen. 'Het gaat in Zuid-Holland niet alleen om snel bouwen', zegt Anne Koning, gedeputeerde Wonen bij de provincie. ‘We willen ook dat deze woningen over vijftig jaar nog steeds een thuis zijn waar we trots op zijn.’

Daarom gaan tijdens twee hackathondagen in juni samengestelde teams aan de slag met oplossingen voor de toekomstigbestendige woningbouw. Oplossingen moeten kwaliteit en duurzaamheid verbinden met snelheid, betaalbaarheid en fabrieksmatig bouwen. Duurzame woningbouw is al langere tijd in ontwikkeling. Op veel verschillende manieren zijn steeds meer woningen in Nederland energieneutraal, klimaatadaptief, natuurinclusief, gezond, emissieloos als biobased of circulair. Maar in de praktijk kunnen partijen lang niet altijd woningen bouwen die volledig aan álle duurzaamheidseisen voldoen, en daarbij is niet alles betaalbaar en op grote schaal toepasbaar. Uitdagingen genoeg dus voor de deelnemende instellingen en overheden, aldus de provincie.

Na de hackathondagen beordeelt een jury de voorstellen op basis van vier criteria: toekomstbestendig, haalbaar, betaalbaar en opschaalbaar. De hoogstscorende teams komen vervolgens in aanmerking voor begeleiding en enkele tienduizenden euro's als kick-start om de oplossing uit te werken. Het uiteindelijke doel is de uitwerking van de bouwoplossingen en de daadwerkelijk realisatie ervan. De vier beste voorstellen worden bovendien beloond met een prijzenpakket voor de teamleden, om hun eigen woning en tuin toekomstbestendig te maken.

De hackathondagen vinden plaats tijdens het Congres Stedelijke Transformatie in Den Haag en de Provada in Amsterdam. Inschrijven kan hier.