‘We willen dat onze huurders goed en betaalbaar kunnen wonen. Daarom kijken we niet alleen naar de huur, maar ook naar de energiekosten. Samen vormen die de woonlasten’, zegt bestuursvoorzitter Dirk Jan van der Zeep. 

Sinds eind vorig jaar stijgen de gas- en elektriciteitsprijzen hard. ABN Amro stelt dat de gemiddelde energierekening in de eerste drie maanden van 2022 20 procent steeg ten opzichte van vorig jaar. Daarmee komen meer huishoudens in energiearmoede, waarbij de energiekosten en andere uitgaven te hoog zijn voor het inkomen. 

Portaal bevriest daarom dit jaar de huren van huurders in woningen met energielabel E, F of G. De maximale inkomensgrens voor de bevriezing van de huur is 48.000 euro voor eenpersoonshuishoudens en 55.000 euro voor meerpersoonshuishoudens. Die bedragen zijn hoger dan wat gangbaar als ‘laag inkomen’ wordt bestempeld. Portaal kiest ervoor om de inkomensgrens voor inkomensafhankelijke huurverhoging als bovengrens voor de bevriezing te nemen.

Anne Baas van Portaal licht toe: ‘We doen dit naar aanleiding van de stijgende energiekosten en onze zorgen over toenemende energiearmoede. Daarom leggen we de inkomensgrens wat hoger dan gangbaar is. We willen er zeker van zijn dat iedereen die kans loopt op energiearmoede wordt meegenomen. Daarom is gekeken naar alle inkomens die niet in aanmerking komen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging.’ 

Met deze afbakening geldt de maatregel voor minder dan 10 procent van de huurders van Portaal, meldt de corporatie. Voor ‘ruim 90 procent’ van de huurders blijft de huurstijging gelijk aan de inflatie van 2021, ofwel 2,3 procent. Portaal verhuurt ruim 52.000 woningen in de regio’s Amersfoort, Arnhem, Leiden, Nijmegen en Utrecht, waarmee ongeveer 5.000 huishoudens dit jaar een gelijke huur houden.

Lagere verhoging voor midden- en hoge inkomens 

Ook bij huishoudens die meer verdienen dan de grens voor inkomensafhankelijke huurverhoging kiest Portaal ervoor om niet de maximaal toegestane verhoging door te rekenen. Van het Rijk mogen huren van hoge middeninkomen en hoge inkomens met respectievelijk 50 en 100 euro verhogen. De corporatie zegt niet dat maximale bedrag door te voeren. ‘Wie nu al een hoge huur heeft krijgt minder verhoging. De grens daarvoor is 679 euro per maand. Ook deze keuze vloeit voort uit overleg met de vertegenwoordigende organisaties van onze huurders’, staat in een persbericht 

Van der Zeep: ‘Het liefst zouden we de huren niet verhogen, maar dat gaat niet. Portaal staat, net als alle woningcorporaties in Nederland, voor enorme opgaven. Die kosten veel geld. Denk aan het bouwen van veel nieuwe woningen om het woningtekort aan te pakken en het energieneutraal maken van al onze woningen.’