‘Taxi’s maken veel kilometers in de stad. Dit is dus een mooie stap op weg naar een schonere omgeving met minder verkeerslawaai’, zegt staatssecretaris Heijnen. Vrachtwagens en bestelbussen op benzine, gas of diesel worden vanaf 2025 al geweerd in veel gemeenten. 

De plannen houden wel rekening met investeringen van de ondernemers, zegt Heijnen. Dat betekent dat auto’s die relatief nieuw zijn het centrum langer in mogen. Het is wel de bedoeling dat vanaf 2025 alle nieuwe taxi’s zonder uitlaatgassen rijden in de deelnemende gemeenten. 

Laadinfrastructuur is zorgenkind 

Het gewicht van batterijen en schaarste aan waterstof-vulstations zorgen nog wel voor een uitdaging voor de branche. Voor een grote actieradius zijn veel batterijen nodig. Daardoor kunnen bijvoorbeeld rolstoeltaxi’s te zwaar worden voor rijbewijs B, berekende vakblad TaxiPro. Ook is de vraag of taxi-bedrijven laadinfrastructuur tijdig aangelegd kunnen krijgen. 

De taxi-plannen passen binnen een bredere overstap naar schoon vervoer in de stad. In Nederland hebben 26 gemeenten en Schiphol aangeven dat vanaf 2025 een deel van de stad alleen toegankelijk is voor emissieloze stadslogistiek. Of dat gehaald wordt, is nog de vraag. Steden geven aan dat er nog veel vraagtekens zijn over regelgeving. Het is ook onduidelijk of er binnen drie jaar voldoende vrachtwagens met batterijen of op waterstof beschikbaar zijn. 

Convenant door ondernemingen en gemeenten 

De overeenkomst wordt behalve door de staatssecretaris ook ondertekend door KNV, Stichting ElaadNL, Nederlandse Vereniging, Duurzame Energie, Uber, SchipholTaxi, Bolt, Leaseplan en de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Tilburg.  

De staatssecretaris hoopt dat andere ondernemingen en gemeenten later aansluiten.