Alle dertig lopende Regio Deals zijn inmiddels in de fase van uitvoering, meldt de minister. Ook is al concreet resultaat zichtbaar: er zijn scholen geopend, huizen verduurzaamd en wijken aangepakt. Het Rijk ziet de Regio Deals als vliegwiel voor het versterken van samenwerking in de regio tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. En dus is er ruimte voor nieuwe deals.

Minister Bruins Slot: ‘Elke regio telt. De afgelopen maanden heb ik meerdere regio’s bezocht en zo met eigen ogen kunnen zien dat met Regio Deals goede resultaten worden geboekt. Tegelijkertijd kunnen we door met elkaar samen te werken nog veel meer resultaten boeken.’ De minister hoopt met de huidige en volgende Regio Deals ‘de kracht en eigenheid van regio’s te blijven benutten’ om zo bij te dragen aan ‘goed wonen, werken en leven’.

Monitor Brede Welvaart

De afgelopen jaren is op verschillende manieren kennis verzameld over brede welvaart in de regio’s, bijvoorbeeld met de Monitor Brede Welvaart. Hierdoor blijkt volgens het Rijk dat er goed gekeken moet worden naar de afwegingscriteria bij het toekennen geld voor nieuwe Regio Deals.

Ook concludeert het Rijk dat regio’s die investeren in een passende samenwerkingsstructuur en sturen vanuit een regionaal perspectief, sneller tot resultaten komen. Deze leerpunten worden meegenomen bij de vormgeving van aanstaande Regio Deals.

Voor de zomer stuurt minister Bruins Slot een brief waarin staat hoe regio’s zich kunnen aanmelden voor een deal met het Rijk. Eind 2022 is de afronding gepland voor de selectie en besluitvorming rond de nieuwe deals, zodat het Rijk de eerste deals begin 2023 kan sluiten. Dit gaat om de vierde tranche van de Regio Deals.