Het Limburgse Venlo organiseerde de Floriade in 2012. Hoewel de gemeente bij de organisatie ongeveer negen miljoen euro verlies leed, bloeide de stad in de afgelopen jaren steeds verder op. De Universiteit van Maastricht heeft steeds meer dependances in de gemeente, waardoor Venlo zich steeds meer als studentenstad ontwikkelt. De Brightlands Greenport Campus, waar het Floriadeterrein stond, is op het gebied van verduurzaming en landschappelijke inpassing één van de toonaangevendste bedrijventerreinen in Nederland. Daarnaast draagt de Limburgse stad het Floriadethema ‘duurzame voeding’ nog steeds met zich mee, getuige de Regiodeal Gezondste Regio die in 2020 werd getekend en 75 miljoen om te investeren met zich meebracht.

De Venlose wethouder Erwin Boom noemt de Floriade ‘de basis’ voor diverse economische ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar: ‘De gebouwen die zijn ontwikkeld op de Brightlands Greenport Campus voor de Floriade huisvesten nu kantoren, laboratoria en start-ups. We kunnen rustig stellen dat de Brightlands Greenport Campus zonder de Floriade niet op de huidige manier zou zijn ontwikkeld. Juist de parkachtige omgeving, aangelegd voor de Floriade, is een belangrijke toegevoegd waarde gebleken voor de innovatieve ontwikkelingen. Ook op het nabijgelegen Greenport Venlo gaat het goed: de daken met de meeste zonnepanelen van Nederland liggen daar.’

Volgens Boom mogen ook zakelijke events en congressen tijdens de Floriade niet vergeten worden. ‘Daarmee hebben veel bedrijven en overheden kennis kunnen maken met wat de regio te bieden heeft. Dat heeft op de langere termijn absoluut effect gehad. In andere woorden: we plukken er nu de vruchten van.’ Onder meer met de Regio Deal twee jaar geleden. ‘De gezonde ambities in de breedste zin van het woord krijgen door die 75 miljoen euro investeringsvolume een nog prominentere plek.’

'De gezonde ambities in de breedste zin van het woord krijgen door die 75 miljoen euro investeringsvolume een nog prominentere plek.’

Absolute financiële succesgetallen over de Floriade 2012 zijn echter, op de negatieve eindafrekening na, moeilijk te meten. Want hoe kwantificeer je nieuwe bedrijvigheid, wat doet nieuwe infrastructuur met een stad en hoe profiteren bewoners van dit alles? Venlo heeft namelijk nog altijd één van de hoogste werkloosheidscijfers van Nederland. Boom wijst op het feit dat, ondanks deze statistiek, er de laatste jaren wel een flinke daling in de lokale werkloosheid is gerealiseerd en dat er volop mensen uit Venlo werkzaam zijn op de Brightlands Campus. ‘Bewoners hebben dus wel degelijk kunnen profiteren van het evenement.’

Venlo wilde nog een keer

Paul Beck, die tijdens de Floriade in Venlo directeur was, geeft nog mee dat Venlo de Floriade zelfs nog een keer wilde organiseren. Toen de Floriadespanningen in Almere enkele jaren geleden hoog opliepen door de stijgende kosten van het evenement en vertrekkende Floriade-directeuren, zijn er een aantal belletjes naar Beck en Venlo gegaan met de vraag of zij de Floriade niet nog eens wilden organiseren.

‘Iedereen was erg enthousiast. We hadden natuurlijk alle infrastructuur er al staan. De gebouwen waren er, de organisatie was er. Zelfs de sponsoren wilden nog een keer mee’, aldus Beck. Uiteindelijk besloot Almere om het plan toch door te zetten.

Ook succes voor Almere?

Voor Almere is het te hopen dat de gemeente over tien jaar ook zo terugkijkt op de Floriade. Naast het opknappen van het centrum is de duurzame Hortus-stadswijk iets wat de bewoners direct na de Floriade zullen merken. Op de langere termijn hoopt de gemeente dat nieuwe bedrijven en kennisinstellingen zich zullen vestigen in Almere. De Flevo Campus, waar innovaties op het gebied van stedelijke voedselvraagstukken in de praktijk moeten worden gebracht, en de Bruggencampus Flevoland-Floriade, waar geëxperimenteerd wordt met innovatieve en circulaire bruggen, moeten voor dezelfde economische effecten zorgen als de Greenport en de Brightlands Campus in Venlo.

Hans van Driem, directeur van de Floriade in Zoetermeer in 1992, voegt er nog aan toe dat de gemeente Almere door het organiseren van de Floriade aanspraak kan maken op allerhande fondsen van de EU op het gebied van duurzaamheid: ‘Dus ja, de burger heeft er wel degelijk wat aan. De Floriade zorgt voor positieve ontwikkelingen.’

De gemeente Almere kan door het organiseren van de Floriade aanspraak maken op allerhande fondsen van de EU

Geld kan ook anders besteed worden

Van Driem wil nog wel een kritische kanttekening plaatsen, bij zowel Venlo als Almere. ‘Er worden dingen geclaimd die niks met de Floriade te maken hebben. De Floriade claimt bijvoorbeeld de verbreding van de A6 als succes, maar dat is complete onzin. Ik herken die taal als bestuurder.’

‘Het punt dat ik wil maken: 160 miljoen euro naar een verliesgevend en verouderd concept is niet meer van deze tijd. Wat heeft een Floriade nog met wereldtuinbouw te maken? Voor 160 miljoen euro kan ik ook jarenlang adverteren in De Telegraaf. Ik denk dat dat nog veel meer effect heeft. Ik hoop niet dat een burgemeester er voor 2032 intrapt en de Floriade dan organiseert, want bestuurders gaan het dan weer heel moeilijk krijgen. En ik weet echt niet of dat het wel allemaal waard is.’