OMU en gemeente Utrecht gaan investeren in intensiveren werklocaties

De gemeente Utrecht en de Ontwikkelingsmaatschappij van de provincie Utrecht (de NV Omu) hebben deze week een intentieovereenkomst getekend om bestaande werklocaties in de stad te verbeteren. In de intentieovereenkomst staat onder meer dat de partijen gezamenlijk willen investeren in het intensiveren van werklocaties in Utrecht.

De beoogde aanpak bestaat vooral uit het herontwikkelen van bestaand vastgoed via NV OMU in samenwerking met marktpartijen en vastgoedeigenaren. Ook moet de leefbaarheid op bedrijventerreinen worden verbeterd en het aantal arbeidsplaatsen worden geïntensiveerd, om zo ruimte te bieden aan de groei van werkgelegenheid en de druk om nieuwe bedrijventerreinen aan te leggen te verminderen. 

In het persbericht staat dat het verbeteren van bestaande werklocaties in Utrecht onderdeel uitmaakt van een breed pakket aan steunmaatregelen om sterker uit de coronacrisis te komen: ‘De maatregelen versterken de bestaanszekerheid, het welzijn en de gezondheid van Utrechters, brengen de economie weer op gang, geven ruimte aan sport en cultuur en investeren in de begeleiding naar werk en opleidingen. Stap voor stap werkt Utrecht zo toe naar een toekomst waarin voluit ruimte is voor leven en werken. Utrecht doet dit samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers.’

Eerder bleek al dat het provinciebestuur de taakstelling hanteert om 85 van de 230 hectare planvoorraad via herstructurering op bestaande werklocaties in te passen. Dat was een revolutie in bedrijventerreinland, waar kaveluitgifte tot dusver het verdienmodel was. Aanstaande donderdag leest u op Stadszaken.nl meer over de intensiveren van bedrijventerreinen in Utrecht. 

Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen