Het aantal fietsers dat bij een ongeluk ernstig gewond is geraakt, is de afgelopen tien jaar met bijna een derde toegenomen., schrijft VeiligheidNL. In 2021 zijn er 110.000 verkeersslachtoffers op de Spoedeisende Hulp (SEH) belandt, waarvan iets meer dan de helft (66.600) met ernstig letsel. Hiervan is één op de drie fietsers met ernstig letsel ouder dan 55 jaar.

Bij het aantal verkeersongelukken speelt de fietser een relatief grote rol: twee op de drie verkeersslachtoffers die in 2021 op de SEH-afdeling werden behandeld zat op de fiets. Binnen die groep fietsers vallen twee leeftijdscategorieën op: de meeste slachtoffers zijn 55 jaar of ouder (44 procent) of juist 12 tot en met 24 jaar (19 procent).

Het aantal fietsers met ernstig letsel steeg in tien jaar met 29 procent, volgens VeiligheidNL voornamelijk veroorzaakt door enkelvoudige fietsongevallen. Hierbij veroorzaken fietsers het verkeersongeval zelf.  Bijvoorbeeld stuur- en remfouten. Onder fietsers van 55 jaar en ouder steeg het aantal enkelvoudige fietsongevallen zelfs met 42 procent.

Preventieve maatregelen

Eigen gedrag is volgens het kenniscentrum de grootste oorzaak voor fietsongelukken met 44 procent, ongeacht leeftijd, gevolgd door de toestand van de weg (32 procent). VeiligheidNL pleit voor onder andere voor het stimuleren van het dragen van fietshelmen. Die verminderen volgens het kenniscentrum de kans op hersenletsel met een derde. Daar staat tegenover dat slechts drie procent van fietsslachtoffers op een gewone fiets een helm droeg en twee procent van slachtoffers op een elektrische fiets.

Andere mogelijke preventiemaatregelen zijn het beter ontsluiten van SEH- en ambulancedata. Zo krijgen onderzoekers beter zicht op exacte locaties en oorzaken van ongevallen. Ook moeten verkeerseducatie en bestaande valpreventie-activiteiten worden doorontwikkeld om effectiever te zijn.

Extra risico met elektrische fiets

In het vervolgonderzoek fietsongevallen 2021 merkt VeiligheidNL op dat er in de leeftijdscategorie van kinderen tussen 12 en 17 jaar flink meer SEH-bezoeken te linken zijn aan de elektrische fiets. In 2016 was dat 4 procent, dat steeg tot 2021 door tot 22 procent.

Uit dat zelfde onderzoek blijkt dat fietsers op een elektrische fiets een verhoogd risico lopen op letsel waarbij ze naar de SEH-afdeling worden gestuurd. Martijntje Bakker, directeur van VeiligheidNL ziet dat elektrisch fietsen steeds normaler wordt en niet alleen is voorbehouden voor de oudere fietser.

Volgens haar moet verdiepend onderzoek uitwijzen hoeveel groter dat verhoogd risico is en moet dergelijk onderzoek ook duiden welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen.