Het doel van Liendert Interactieve Visuele Ervaring (LIVE) is om met digitalisering bij te dragen aan klimaatadaptie, energietransitie en leefbaarheid in de wijk uit de jaren ‘60. In het project werken geo-bedrijven Geomaat, NEO, Hydrologic, Strategis en AeroVision samen met de gemeente Amersfoort, de Future City Foundation en het RIVM.

Het LIVE-project zal de woonwijk Liendert herinrichten met verschillende digitale toepassingen. Er wordt gedacht aan een gedetailleerde watermonitor en een boomregister om gericht klimaatadaptieve maatregelen te kunnen nemen. Ook gebruiken de projectpartners een driedimensionale Cityplanner, een digital twin, om scenario’s uit te werken.

‘De producten die de geo-ondernemers leveren winnen en analyseren data, waarmee de gemeente bewustere beslissingen kan maken’, zegt Pieter de Jong van de Future City Foundation. Op die manier kunnen bestuurlijke keuzes, zoals de keuze tussen groen en parkeergelegenheid, digitaal worden uitgewerkt en nagerekend al vóór de herinrichting van Liendert van start gaat.

Dergelijke maatschappelijke en stedenbouwkundige vraagstukken gaan niet enkel over de Amersfoortse wijk Liendert. Ook in andere spelen spelen ze. De producten en diensten die in het kader van LIVE worden ontwikkeld en ingezet, worden daarom ook buiten dit eerste project ingezet. Eén van de doelen van de herinrichting is dan ook om deze aan te bieden aan overheden, netbeheerders, waterbedrijven en andere organisaties.

‘Er is een wens om gezamenlijk te blijven optrekken’, aldus De Jong over de partners van LIVE. ‘Ook gezien de producten die worden doorontwikkeld en samen zullen komen in een virtuele 3D-omgeving. Die worden toegepast op andere locaties.’

Earth Valley

Het LIVE-project is onderdeel van het grotere initiatief Earth Valley. Ingenieursbureaus, bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen in de regio Amersfoort-Utrecht werken al samen onder deze naam. Zij wisselen kennis en ervaring uit op het gebied van digitalisering en geodata.

Earth Valley heeft de ambitie om uit te groeien tot een ‘nationaal en internationaal toonaangevende kennisomgeving, die een bijdrage kan leveren aan wereldwijde maatschappelijke en stedenbouwkundige opgaven’, staat in een persbericht. Dergelijke opgaven zijn volgens de gemeente Amersfoort klimaatverandering en -adaptatie, circulariteit, energietransitie, leefbaarheid en mobiliteit.

Volgens de gemeente Amersfoort loopt het project al en duurt het project tot eind 2023. In totaal is een investering nodig van 1,7 miljoen euro die voor 60 procent wordt gefinancierd met een subsidie van het Europese programma REACT-EU. De resterende 40 procent is afkomstig van de projectpartners. Aankomende woensdag komen de partners weer bij elkaar voor een bijeenkomst over het project.