‘De doelen van de Rookvrije Generatie sluiten zó goed aan bij onze missie: woningen en leefomgevingen creëren voor de gezondste generaties’, zegt Miranda Venekamp-Brandt, directeur Marketing, Verkoop & Verhuur van VanWonen. ‘En niet in één voorbeeldproject: nee, in alle VanWonen ontwikkelingen is het creëren van rookvrije zones vanaf nu onze inzet. Zodat kinderen overal in Nederland rookvrij opgroeien.’ 

Het idee voor rookvrije zones kwam van bewoners, zegt Pieter Borsboom van VanWonen. ‘Die wilden een dakterras rookvrij te maken. Dat sluit natuurlijk naadloos aan op onze missie.’ Om zelf het goede voorbeeld te geven, wordt VanWonen voor medewerkers en bezoekers een rookvrij bedrijf. 

Stap-voor-stap rookvrij 

De ontwikkelaar van onder meer Ebbingekwartier Groningen en het Kraanbolwerk in Zwolle pakt de introductie van rookvrije zones bij de projecten stap-voor-stap aan. ‘We beginnen makkelijk door gemeenschappelijke ruimten, daktuinen en binnengebieden rookvrij te maken’, zegt Borsboom. Het eerste project is een speeltuin die VanWonen aanlegt. Daarna worden in overleg met de bewoners steeds meer plekken rookvrij. 

Controleren op het naleven, dat doet VanWonen niet. ‘Wij zijn niet de handhaver’, zegt Borsboom. ‘We maken afspraken met bewoners en denken dat de zones rookvrij blijven door sociale controle. Nee, dit is niet afdwingbaar.’ De ontwikkelaar hoopt dat het initiatief snel navolging krijgt.  

Veel aandacht voor groen 

VanWonen is met vijf jaar een relatief jonge gebiedsontwikkelaar en richt zich vooral op binnenstedelijk bouwen. Naast de projecten in Groningen en Zwolle, is het bedrijf ook verantwoordelijk voor de herontwikkeling van Het Dorp in Arnhem, de transformatie van Seahorse in Hengelo en de bouw van Hart van de Waalsprong in Nijmegen. Ook tekende het voor het groene Urban Parks in Rijswijk.  

Om gezonde leefomgevingen te maken kijkt VanWonen niet alleen naar rookvrije zones. ‘Bij de ontwikkeling zorgen voor groene omgevingen. Zo werken we al samen met Stichting Steenbreek om tegels te wippen in Nijmegen.’ 

Gezondheidsfondsen voor Rookvrij is een samenwerking tussen de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds. Het doel is dat niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken.