Die prijs reikt de vakbond jaarlijks uit aan de stad die zich het best inzet voor studentenhuisvesting. Het volledige rapport vind je hier.

Studenten in Wageningen kunnen volgens de LSVB het gemakkelijkst aan een betaalbare studentenkamer komen, krijgen genoeg informatie van de gemeente en kunnen terecht bij een huurteam als ze problemen hebben met de verhuurder.

Naast de woongarantie viel Wageningen positief op door hun opvang van internationale studenten en de samenwerking met wooncorporaties. Volgens wethouder Anne Janssen is er op dit moment zelfs geen tekort aan studentenkamers in Wageningen.

‘Ik ben erg blij met deze mooie prijs’, reageert Janssen aan de LSVb. ‘Wageningen investeert samen met haar partners de WUR en Idealis in betaalbare huisvesting van studenten. We hebben hier de afgelopen jaren hard aan gewerkt, met als resultaat dat we op dit moment geen tekorten aan studentenkamers hebben in Wageningen. Ik ben blij dat onze gezamenlijke inzet gewaardeerd wordt met deze mooie prijs’

Ze kreeg de prijs overhandigd van LSVb-voorzitter Ama Boahene. Boahene: ‘De woningnood onder studenten is enorm. Veel studenten moeten daardoor gedwongen thuis blijven wonen. Het is bijzonder dat het Wageningen lukt om alle studenten voor 1 mei woonruimte te bieden. Daar kunnen andere studentensteden een voorbeeld aan nemen.’

In het rapport krijgen de dertien grootste studentensteden punten voor hun beleid op het gebied van de particuliere sector, de corporatiesector, informatievoorziening en de aanwezigheid van een huurteam. Rotterdam en Delft scoren het slechtst. In beide steden maken de vele regels het vooral moeilijk om gebouwen als studentenwoningen te verhuren. Bovendien ontbreekt er in Delft een huurteam waar studenten die te veel huur betalen terecht kunnen.