‘Het alternatief ‘Regulier Dijken’ dat opgenomen is in de voorkeursbeslissing voldoet aan de projectdoelstellingen, past het beste in het landschap, heeft de minste effecten op milieu en leefomgeving en kan van de drie onderzochte alternatieven op het meeste draagvlak rekenen’, zegt een opgetogen gemeente Gennep.

Ook bestuurder Jos Teeuwen van Waterschap Limburg is blij met het besluit. ‘Het gebied maakte gedurende de jaren diverse hoogwaters mee. Er zijn dijken aangelegd, maar het klimaat verandert sneller dan verwacht en normen voor waterveiligheid zijn strenger geworden. Dat vraagt opnieuw om aanpassingen aan de dijken in Limburg en ook in dit gebied.’

Lob van Gennep beschermt tegen hoogwater in en rond Gennep, maar ook in het stroomgebied van de Maas. Daarmee moeten gevaarlijk hoogwater, zoals in 2011, worden voorkomen. Het project heeft weinig invloed op overstromingen zoals afgelopen zomer in Zuid-Limburg.

Het project start nu de planuitwerkingsfase waarin de dijkversterkings-, rivierkundige en ruimtelijke maatregelen in detail worden uitgewerkt.