Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat twee jaar lang een samenwerking aan met autofabrikant Mercedes-Benz. Nederlandse wegbeheerders krijgen via het initiatief Road Monitor inzicht in geanonimiseerde data over de staat van het wegdek, verkeersborden en belijning. Deze data wordt verzameld door tienduizenden Mercedes-bestuurders.

De informatie van het voertuig, in combinatie met publieke data over het weer en verkeersongevallen, moet wegbeheerders in staat stellen eerder wegonderhoud in te plannen op plekken waar dit nodig is. Zo kunnen aannemers en strooiploegen beter worden aangestuurd en draagt het extra stukje overzicht bij aan de verkeersveiligheid. Doordat Mercedes-Benz de data in de overdracht aan de wegbeheerders anonimiseert, zien de beheerder enkel hoeveel voertuigen verschillende vormen met slijtage of schade detecteren.

Nu verzamelen wegbeheerders hun informatie met statisch geplaatste sensoren of met behulp van weginspecteurs. ‘Doordat nu niet continu kan worden gemeten, is ons wegbeeld niet actueel. Door tienduizenden auto’s van Mercedes-Benz te gebruiken, weten wegbeheerders sneller wat de kwaliteit van hun weg is. Daarom vind ik deze samenwerking een waardevolle toevoeging’ aldus minister Harbers tegen het AD.

Alle wegen in kaart

Mercedes-Benz is niet de enige autofabrikant die de benodigde data kan leveren. Wel kon het bedrijf als beste verzekeren dat er zorgvuldig met data wordt omgegaan. Daarmee won Mercedes de Europese aanbesteding voor Road Monitor.

‘Er is niet bewust gekozen om met één fabrikant samen te werken, dat hadden er ook meerdere kunnen zijn. Ook hebben we de dekking van Mercedes-Benz meegenomen. Voertuigen van dit merk zijn niet alleen zichtbaar op snelwegen, maar brengen ook voldoende de provinciale en gemeentelijke wegen in kaart’, meldt een woordvoerder van IenW tegenover Stadszaken.

Nederlandse bestuurders van het merk Mercedes-Benz hebben volgens de autofabrikant zelf de keuze om toestemming te geven voor het delen van data.