Er zijn in Nederland ongeveer 6,4 miljoen tuinen, samen goed voor een oppervlak van 107.000 hectare. Van al deze tuinen is ruim 46 procent betegeld. ‘Wanneer deze tuinen gevuld zouden zijn met bomen, planten en moestuintjes zou dat een enorme boost geven aan de biodiversiteit in ons land en bijdragen aan klimaatoplossingen’, schrijft Stichting Steenbreek in een persbericht.

In de enquête die Steenbreek onder 240 gemeenteambtenaren hield, werd hen de stelling voorgelegd dat bewoners een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het veranderende klimaat en achteruitgang van de biodiversiteit door hun tuinen te ontstenen. Hiermee was 97 procent van de respondenten het eens.

Naar aanleiding van dit onderzoek wil Stichting Steenbreek vanaf dit jaar actiever bewoners gaan betrekken bij de vergroening van hun omgeving. Roel van Dijk, directeur van Stichting Steenbreek: ‘Nu de coronamaatregelen zijn opgeheven, kunnen we weer aan de slag met de acties en dat wordt hoog tijd. De urgentie is groter dan zij al was en dat werd wederom bevestigd door het nieuwste IPC-rapport over het klimaat.’

Veel manieren om te betrekken

Inwoners staan over het algemeen positief tegenover vergroening, bleek eerder uit onderzoek door meerdere hogescholen. Van de drie klimaatrisico’s ervaren zij hitte als het grootse probleem. Bewoners zien echter nog niet de noodzaak om zelf in actie te komen. Als ze hun tuin onder handen nemen, spelen andere overwegingen een rol, aldus Steenbreek.

Er zijn veel manieren om inwoners meer te betrekken en inspireren bij vergroening, tonen voorbeelden uit heel Nederland. Zo zijn Amersfoorters met sensoren en meetkastjes aan de slag om kennis op te doen over de leefomgeving en water. De datasets worden gebruikt om de relatie tussen warmte, droogte, neerslag en de groei van bomen en planten in Amersfoort te analyseren. Daarmee ontstaat meer inzicht in de gevolgen van klimaatverandering voor de stad.

Een ander voorbeeld: Alphen aan den Rijn organiseert de Duurzame Groene Tuin Straatactie, waarbij de gemeente inwoners ondersteunt bij het vergroenen van hun tuin. En Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk ontwikkelden een pop-uptuin in een zeecontainer. Die moet inwoners laten zien wat een groene tuin te bieden heeft.

Ondersteunen met acties

Steenbreek zelf gaat door met het organiseren van campagnes voor bewustzijn. De stichting organiseert onder meer de Week van de Groene Tuin, het NK Tegelwippen, Boomspiegelfeest en het Vergeten Plantseizoen. Verder zijn er 'tegelruilacties', 'regentonnenacties' en 'geveltuinenacties'. Van Dijk: ‘Onze landelijke campagnes moeten eraan bijdragen dat mensen inzien dat zij ook een verschil kunnen maken en hun tuin gaan vergroenen. Wij ondersteunen hen daarbij. Het is belangrijk dat bewoners zich beseffen dat alle beetjes helpen.’