‘Het is belangrijk dat we ons voorbereiden op extremer weer als gevolg van klimaatverandering. We zien elk jaar weer periodes van extreme droogte en hitte’, zegt wethouder groen Jakob Wedemeijer.

Grote steden hebben daar meer last van de negatieve gevolgen van klimaatverandering.  In dicht verstedelijkte gebieden is het al gauw een paar graden warmer en water heeft door verstening minder ruimte om de grond in te zakken.

‘Met dit project gebruiken we in een keer een enorme oppervlakte op de Amsterdamse daken en het is goed om te zien dat nu ook de mensen die geen eigen huis bezitten, kunnen profiteren van de voordelen van deze daken’, zegt Wedemeijer.

Met elkaar praten

De blauw-groene daken hebben allemaal een ‘slim ventiel’, een systeem dat met sensoren en actuele weerdata kan coördineren welk dak haar waterbassin moet legen. Zo kan bij voorspelde regenval de opvangcapaciteit weer worden vergroot.

De slimme en klimaatadaptieve daken maken onderdeel uit van het RESILIO-project. Binnen dit project gingen onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam en Vrije Universiteit van Amsterdam in op de vraag wat slimme blauw-groene daken bijdragen aan die verschillende negatieve klimaateffecten.

Volgens het onderzoek presteren slimme blauw-groene daken op alle terreinen beter dan alternatieve of traditionele daken. In de gemeten periode vingen groene daken 30 procent van de regenval op, tegenover 50 procent door blauw-groene daken zónder en minstens 90 procent door blauw-groene daken mét slim ventiel.

Twee voetbalvelden

De veertien Amsterdamse blauw-groene daken hebben een oppervlak van 12.683 vierkante meter. Dat is ongeveer even groot als twee voetbalvelden. Hiermee kon in totaal meer dan 650.000 liter water worden opgevangen.

De daken verlagen hittestress en wateroverlast en bieden ruimte aan biodiversiteit. Van de veertien daken liggen er zeven op complexen van corporatiewoningen, vijf op particuliere panden en op twee andere locaties zijn innovatielabs ingericht.

In de Oosterparkbuurt liggen vijf blauw-groene daken dichtbij elkaar, samen goed voor meer dan 5.100 vierkante meter. Het dak op het Koninklijk instituut voor de Tropen is met 2.110 vierkante meter het grootst.

De testinstallaties liggen in de wijken Kattenburg, Oosterparkbuurt, Indische Buurt Slotermeer en de Rivierenbuurt. De locaties werden gekozen op basis van hoog risico op wateroverlast en schade bij plensbuien. Daarnaast waren veel daken hier aan vervanging toe.