‘Door meer en fijnmaziger te meten kunnen we stikstof-reducerende maatregelen en het effect daarvan beter in kaart brengen op bedrijfsniveau’, zegt gedeputeerde Peter Drenth. ‘Dat is een verschil met de huidige aanpak, waarbij we rekenen met modellen en aannames. Dit ondersteunt het vakmanschap van de ondernemer: hij kan zelf meten én bijsturen.’

De sensoren hangen al een aantal maanden bij de deelnemers van de pilot. Wetenschappers van OnePlanet Research Center kalibreren de apparaatjes en kijken of die op de goede plek hangen. Ook kijken de onderzoekers of een netwerk van sensoren rondom een bedrijf nodig is voor een goede meting.

Betaalbaar stikstof meten

Eén van de andere doelen van het onderzoek is zorgen voor een betaalbaar systeem. ‘Dit mag geen tienduizenden euro’s gaan kosten’, zegt Eva Calicher van de provincie. Uiteindelijk is het de bedoeling dat bedrijven de sensoren zelf aanschaffen. ‘Het moet ook voor de kleinere ondernemer betaalbaar zijn.’

Calicher verwacht veel interesse bij bedrijven die gebruik willen maken van regelingen waarbij stikstof een rol speelt. ‘Ook mensen die natuurinclusief willen ondernemen en boeren die hun stikstofbalans beter willen inregelen, zullen dit systeem willen gebruiken.’

De proef met sensortechnologie is onderdeel van de Gelderse Maatregelen Stikstof. Daarin is onder meer afgesproken de stikstofuitstoot in 2025 met 25 procent te verminderen.

De pilot liep wel vertraging op door de coronacrisis en het wereldwijde tekort aan chips. ‘Het doel was binnen twee jaar met de uitkomsten te komen. Dat wordt zeker een jaar later.’ De provincie wil uit voorzorg niet zeggen waar de sensoren zijn geplaatst.