Het extra budget komt beschikbaar omdat de Europese CO2-prijs (ETS) hoger uitvalt. Daardoor hebben eerder goedgekeurde projecten minder subsidie nodig dan verwacht. Dat levert zo’n twee miljard euro extra op voor de subsidie dit jaar. Daarnaast heeft het kabinet het openstellingsbudget eenmalig met 6 miljard euro verhoogd.

De regeling staat dit jaar ook open voor initiatieven die direct aan wind- of zonneparken gekoppeld zijn, zoals waterstofinstallaties. Of elektrificatie in de industrie met hybride glasovens. De regeling is aangepast voor aardwarmteprojecten (geothermie). Die krijgen in deze ronde langer de tijd om het project te realiseren na een subsidieaanvraag. Bovendien wordt het plafond verhoogd. Dat sluit volgens het Rijk beter aan bij de praktijk.

Zonnepanelen boven vloeivelden

Vorig jaar ging het geld onder meer naar Zonnepark Vloeivelden Hollandia van Solarfields. Het park in Nieuw-Buinen wekt met 300.000 zonnepanelen 120 megawattpiek op en biedt tegelijkertijdNieuw-Buinenoelwater van aardappelzetmeelfabriek Aveb. Daarnaast maakt het zonnepark gebruik van de elektriciteitsaansluiting van de fabriek. Dat gebeurt nog weinig, zeggen de initiatiefnemers.

De overheid wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Onder andere door innovaties via de SDE++ te subsidiëren, hoopt het kabinet de CO2-uitstoot in 2030 met 55 procent te verminderen ten opzichte van 1990. De subsidieregeling voor duurzame energie loopt sinds 2011. In 2020 zijn daar projecten voor het reduceren van CO2-uitstoot aan toegevoegd. De SDE++ is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving.