‘Met een veranderend klimaat en extremer weer nemen ook de risico’s voor de huizenmarkt toe. Dit zagen we vorige zomer met de tragische overstromingen in Limburg, maar ook met de stormen die in februari over ons land trokken. Het is goed om te zien dat steeds meer mensen zich van deze risico’s bewust zijn’, zegt Wim Flikweert, manager wonen bij ING in een persbericht van de bank.

Aardbevingen en overstromingen

Omgevingsrisico’s is een breed begrip. Het gaat bijvoorbeeld om aardbevingen, verzakkingen of vervuiling. Maar ook om klimaatrisico’s als extreme hitte, regen of overstromingsgevaar. Zo’n 82 procent van de ondervraagden bij het ING-onderzoek verwacht dat extreme regen in de toekomst een steeds grotere rol gaat spelen. Vergelijkbare percentages gaan op voor overstromingen vanuit rivieren en vervuiling.

Wat starters als grootste risico zien, verschilt sterk per regio. In de Randstad zijn vooral zorgen over overstroming vanuit de zee. In het zuiden en oosten vrezen starters overstromingen door rivieren. En in het noorden houden ze vooral rekening met aardbevingen. Zo’n 38 procent van de respondenten ziet liever minder woningbouw, dan nieuwe woningen in risicogebieden.

Weinig info door woningtekort

Doorstromers en starters op de woningmarkt maken zich meer zorgen over omgevingsrisico’s dan woningeigenaren die niet van plan zijn te verhuizen. Dit komt door de invloed van de waardevastheid en verkoopbaarheid van een woning, aldus ING. Als je niet wil verhuizen, is de waarde van je woning immers minder relevant.

Iets meer dan de helft van de woningzoekenden doet graag voor de aankoop onderzoek naar de omgevingsrisico’s. Zo kan een bouwkundig expert de woning controleren. In de praktijk gebeurt dit nauwelijks door de krapte op de woningmarkt, schrijft ING. De meeste starters en doorstromers vinden ook dat een omgevingsscan standaard beschikbaar moet zijn voordat je een woning koopt. Ze zijn bereid daar tot 300 euro voor te betalen.

‘Wij zien bij dit onderwerp een belangrijke rol weggelegd voor de overheid, maar ook voor de branche’, zegt Flikweert. ‘De informatievoorziening kan bijvoorbeeld beter door het taxatierapport met informatie over omgevingsrisico’s nog vóór aankoop van een huis verplicht beschikbaar te maken. Nu is dat pas ná aankoop. Daarnaast kan een scan van de omgevingsrisico’s van toegevoegde waarde zijn. En de samenleving op termijn veel geld schelen.’