Dat terwijl de partijen elkaar en meer partijen nodig hebben. GroenLinks verloor drie zetels en komt uit op negen. D66 verloor er twee en eindigt op acht. Daardoor is een coalitie zoals in de periode 2018-2022, met de twee partijen en een kleine derde, niet mogelijk. Bovendien veranderde D66 recentelijk van standpunt over bouwen in de polder. Eind januari deelde de D66-fractie in de Domstad mee toch voor woningen in Rijnenburg te zijn. De reden voor de die stellingname was ‘voortschrijdend inzicht’, zei lijsttrekker Maarten Koning destijds.

‘Rijnenburg is voor de natuur’

GroenLinks blijft, ook na de verkiezingsuitslag, vasthouden aan haar plan om van Rijnenburg een energielandschap te maken. ‘Het is duidelijk wat wij gezegd hebben’, vertelt fractievoorzitter Julia Kleinrensink. ‘Rijnenburg is voor de natuur. D66 en VVD vernauwen de coalitieonderhandelingen tot Rijnenburg, terwijl we allemaal snel willen bouwen en betaalbaar willen wonen. Meerdere locaties zijn daarvoor geschikt, zoals de Merwedekanaalzone en Papendorp.’

Ook D66 en VVD houden vast aan hun standpunt. Voor hen was Rijnenburg een van de belangrijkste campagneonderwerpen. D66 noemde het bij RTV Utrecht eerder een ‘breekpunt’. De VVD zegt tegen Stadszaken ‘niet in een coalitie te gaan zonder Rijnenburg.’ Marijn de Pagter, fractievoorzitter van de VVD: ‘Binnenstedelijk is het lastiger om harde plancapaciteit te krijgen. In de Merwedekanaalzone wordt op 10.000 woningen gemikt, maar wij denken dat 6.000 daar realistischer is. Dus bouwen in de Rijnenburgpolder is echt noodzakelijk.’

Maarten Koning, lijsttrekker D66: ‘Er is een ruime meerderheid voor bouwen in de Rijnenburgpolder, maar ook een ruime meerderheid voor het opwekken van groene energie op deze locatie. Dat kan wat ons betreft prima samen. We bouwen aan een stedelijke omgeving met hoge intensiteit en goede voorzieningen. In het noorden komt er een energielandschap met veel windmolens en zonnevelden.’