Met 94,3 procent is het percentage van partijprogramma’s die aandacht besteden aan groen verder opgelopen sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, 2014 en 2010. Bijna alle partijen die ook landelijk vertegenwoordigd zijn hebben in een of andere vorm aandacht voor groen in hun programma. Onder strikt lokale partijen zijn grote verschillen.

Vanwege die grote verschillen, analyseerde de WUR de lokale verkiezingsprogramma’s op zeven subcategorieën: groen, natuur, natuurinclusiviteit, biodiversiteit, bodem, klimaatadaptatie en ‘Operatie Steenbreek’. Stichting Steenbreek zet zich via concrete groene acties in de tuin, straat, wijk en openbare ruimte in om deze klimaatadaptief te maken. De selectie van geanalyseerde steden is gebaseerd op het aantal inwoners, de balans tussen landelijke en lokale partijen en het aantal provinciehoofdsteden. In totaal werden 411 verkiezingsprogramma’s geanalyseerd.

Over het algemeen scoren Partij voor de Dieren en ChristenUnie het hoogst op alle subcategorieën, gevolgd door GroenLinks en D66. Op de politieke rechterflank wordt een stuk minder aandacht besteed aan vergroening. Zo wordt de term klimaatadaptatie niet genoemd door Forum voor Democratie en de PVV en scoren beide partijen laag op ‘groen’ en ‘natuur’. Ook ouderen en jongerenpartijen scoren gemiddeld lager op het aantal referenties naar de verschillende groentermen.

Groenadaptatie

De meegenomen verkiezingsprogramma’s delen veel verschillende ideeën over groene thema’s: sommige gemeenten noemen natuurinclusieve ingrepen zoals groene daken, gevels en puilen. Ook wordt vaak extra ruimte voor groenvoorzieningen, zoals parken, speeltuinen en groene routes behandeld. Verder noemen partijen mogelijkheden voor stads- en kringlooplandbouw. Bij voorkeur, zoals te lezen in veel programma’s, moet het groen gevarieerd, van hoge kwaliteit en op de juiste manier worden onderhouden.

Om burgers bij de vergroening te betrekken, onderschrijven veel lokale partijen het belang van groenadaptie en burgerparticipatie. Verder keek het onderzoek ook naar het aantal referenties naar Stichting Steenbreek: zij wordt weliswaar minder vaak vermeld dan tijdens de vorige drie gemeenteraadsverkiezingen (7,5 procent), wel worden haar ideeën zoals tegelwippen en vergroenen via buurtinitiatieven in 226 van de 411 verkiezingsprogramma’s meegenomen.