In het hele jaar kwam er slechts een handvol nieuwe initiatieven bij. 19 nieuwe projecten hebben een SDE-subsidie en willen nog tot productie komen, en in totaal zijn er nog circa 70 projecten die de komende jaren willen starten. Dit laatste is bij het merendeel van de projecten nog onzeker. Zij hebben te maken met vertraagde vergunningsverlening, of de warmtevraag in de gebouwde omgeving is nog complex. Geothermie Nederland pleit daarom voor een verlenging van de realisatietermijn van de SDE voor geothermie naar 6 jaar om te voorkomen dat goede, duurzame projecten niet gerealiseerd worden.

‘Er is actie van de overheid en politiek nodig om die projecten die nog steeds in ontwikkeling zijn ook daadwerkelijk van de grond te krijgen’, zegt Hans Bolscher, voorzitter van Geothermie Nederland. ‘De sector staat klaar voor een sterke groei, maar de afgelopen twee jaar zijn er geen SDE-subsidies voor geothermie verstrekt. Tientallen projecten staan klaar als het beter gaat met vergunningen en subsidies.’

‘Ongeveer 25 procent van de hele Nederlandse warmtevraag kan in de toekomst duurzaam ingevuld worden door geothermie, in de glastuinbouw zelfs voor meer dan 50 procent, vervolgt Bolscher. ‘Gelukkig krijgen we vanuit de politiek volop steun, wat blijkt uit de moties en amendementen die zijn ingediend bij de wijziging van de Mijnbouwwet, en roepen politici de staatssecretaris en minister op om geothermie op verschillende manieren te steunen. Maar de overheid moet echt versnellen om die potentie voor duurzame warmte, juist nu, te kunnen realiseren.’

Het gebruik van aardwarmte levert op dit moment een besparing op van meer dan 181 miljoen kubieke meter aardgas per jaar. Dit staat gelijk aan het gebruik van aardgas voor een stad met de omvang van Eindhoven. Alles bij elkaar is dat nu dus al een aanzienlijke besparing van CO2. Deze eerste initiatieven hebben een stevige basis gelegd om verder op te schalen. Maar Geothermie Nederland kijkt verder. ‘Er zijn veel meer putten op veel meer plaatsen nodig om de ambities uit het Klimaatakkoord te realiseren. Hiermee worden we ook snel minder afhankelijk van aardgas’, zegt de brancheorganisatie.

Meer dan een derde Nederlandse woningen verwarmen

In de Regionale Energiestrategieën wordt geothermie genoemd als een belangrijke bron voor warmtevoorziening. Ook Rutte IV ziet geothermie als essentieel. Geothermie Nederland spreekt van ‘grote politieke steun die spreekt uit het coalitieakkoord’.

De relatie tussen Geothermie Nederland en de landelijke overheid is goed. In de afgelopen tien jaar zijn er samen 28 geothermische projecten opgezet. Uiteindelijk kan meer dan een derde Nederlandse woningen worden verwarmd met geothermie, in de glastuinbouwsector kan het zelfs meer dan de helft van de warmtevraag voorzien. Na 2030 verwacht Geothermie Nederland honderden putten door heel Nederland. Maar als details niet goed geregeld zijn, vallen er volgens Bolscher ook projecten uit, wat de projectie naar beneden trekt.