De afbakening van het grootschalige woningbouwgebied in Amersfoort is nog onderwerp van gesprek tussen het Rijk en de regio. Hoeveel woningen er precies moeten komen, is dus niet bekend.

BZK selecteerde eerder al veertien andere gebieden, in de zeven regio’s in Nederland met de hoogste verstedelijkingsdruk. De toevoeging van Amersfoort komt voort uit een motie van VVD-Kamerlid Koerhuis.

De komende tien jaar investeert het kabinet 7,5 miljard euro in de vijftien gebieden. Dat geld is bedoeld voor infrastructuur en de ontsluiting van de nieuwe woningen. Aanvullend is er budget vanuit de woningbouwimpuls en hebben de grootschalige gebieden een gebiedsbudget.

De gemeente Amersfoort ontving eerder al een bijdrage uit de tweede tranche van de woningbouwimpuls. De stad heeft ook een woondeal met BZK.