De selectie van de derde ronde van het PAW is gebaseerd op een voorstel van de Adviescommissie aardgasvrije wijken. Hierbij werd gekeken naar een variatie van verschillende aanpakken.

Ook was er aandacht voor de uitvoerbaarheid, de betaalbaarheid en de betrokkenheid van bewoners. In bijna alle gekozen gemeenten wordt intensief samengewerkt met bestaande bewonerscollectieven. De samenwerking met lokale partijen is ten opzichte van eerdere selectierondes van PAW steviger verankerd en er wordt nu ook samengewerkt met universiteiten en kenniscentra.

Sommige gemeenten lukt het om met hun aanpak direct aardgasvrij te worden. Zij doen dit met aquathermie met lage warmtenetten. Veruit de meeste gemeenten zetten echter met een stapsgewijze aanpak in op isolatie en hybride warmtepompen als tussenoplossing. Het doel is om eerst het energieverbruik te verlagen, tot de overstap naar duurzame warmtebronnen mogelijk is.

Voorbeeld voor gemeenten

In de derde en laatste ronde van PAW is gemeenten daarom gevraagd in hun aanvraag een stapsgewijze aanpak terug te laten komen, zodat andere gemeenten hier lessen uit kunnen trekken. Ook wordt de warmtetransitie volgens BZK in de veertien aanpakken slim verbonden met andere maatschappelijke opgaven, zoals energiearmoede en leefbaarheid van de woonomgeving.

Dit zijn de veertien gekozen proeftuinen uit de derde selectieronde:

 • Almelo, Aalderinkshoek
 • Barneveld, De Glind
 • Coevorden, Dalen
 • De Bilt, Brandenburg West
 • Eindhoven, Generalenbuurt
 • Enkhuizen, Gommerwijk West
 • Haarlem, Ramplaankwartier
 • Leeuwarden, Oranjewijk
 • Leusden, Rozendaal
 • Peel en Maas, Panningen-centrum
 • Schiermonnikoog, Nieuw Dokkum
 • Súdwest-Fryslân, Heeg
 • Vlissingen, Panoramabuurt
 • Westerkwartier, MOL-dorpen