De nieuwe lijnen en verbetering van het bestaande spoor zouden ruimte bieden voor 220.000 extra woningen in Noord-Nederland. Maar volgens de analyse moet de verhuisbereidheid uit de Randstad niet worden overschat. ’Bij verhuistrends vanuit de Randstad passen eerder aantallen tussen 25.000 en 75.000 extra woningen.’ Daarbij telt de snelheid waarmee de lijnen in gebruik worden genomen. Die zijn niet voorzien vóór 2035. De opstellers van het rapport verwachten dat de problemen op de woningmarkt in Nederland dan zijn opgelost.

Andere factoren die de verhuisbereidheid bepalen zijn woningprijzen, de kwaliteit van de woningen en de omgeving, en corona. Ook kan de regio meer nieuwkomers trekken als de gemeenten en provincies zorgen voor meer werkgelegenheid. Nadeel van veel nieuwkomers is de toename van het autoverkeer in Noord-Nederland.

De kosten voor de Lelylijn, Nedersaksenlijn en verbetering van het bestaande spoor zijn in de middenlijn geschat op 14 miljard euro. In eerdere plannen was het geschatte bedrag nog 9,5 miljard euro.

De analyse is een vervolg op het plan Bouwstenen voor het Deltaplan van het Rijk, Provincies Groningen, Drenthe, Flevoland en Fryslân en de gemeenten Emmen, Groningen en Assen.