De bestuurders deden hun oproep tijdens een werkbezoek aan de regio door minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Het bezoek vond plaats ter voorbereiding van de Woon- en Bouwagenda die de minister deze maand presenteert.

Aanwijzing als NOVI-gebied betekent extra bestuurlijke aandacht vanuit BZK. Rijk, regio en gemeenten werken er samen langjarig aan verschillende ruimtelijke opgaven. Op dit moment heeft Nederland drie definitieve NOVI-gebieden: Het Groene Hart, De Peel en Zuid-Limburg. Vijf andere regio’s zijn ‘voorlopig NOVI-gebied’.

Minister de Jonge werd op het Kazerneterrein in Ede ontvangen door gedeputeerde Peter Kerris, wethouder Peter de Pater van Ede, Marco de Wilde van woningcorporatie Woonstede en burgemeester Carol van Eert namens de Groene Metropool Regio.

Peter Kerris: ‘In Food Valley komen alle ruimtelijke uitdagingen voor wonen, natuur, landbouw en bereikbaarheid samen. Als ‘1-overheid’ moeten we samen die puzzel leggen om de woningen te bouwen die nodig zijn om de woningnood aan te pakken.’

De verstedelijking van de Food Valley vraagt volgens de regio om integrale ruimtelijke ordening. Er is behoefte aan 40 duizend extra woningen, bijna een verdubbeling van het aantal dat er nu staat.  amen met het Rijk werken de provincies Gelderland en Utrecht, drie waterschappen en 26 gemeenten aan een verstedelijkingsstrategie, waarin de opgaven voor wonen, natuurherstel en bereikbaarheid in samenhang worden uitgewerkt.

Minister Hugo de Jonge: ‘Met eigen ogen gezien hoe de regio Food Valley haar ambitie om 40.000 woningen te bouwen wil waarmaken. Door bijvoorbeeld de transformatie van kazerne- en fabrieksterreinen en met respect voor de natuur. Goed dat deze regio het gaspedaal indrukt om heel veel nieuwe huizen te bouwen.’