Projecten die mogelijk voorrang kunnen krijgen zijn bijvoorbeeld wind- of zonneparken of aan laadpalen voor elektrische auto’s. Het voorrang geven wordt ook wel prioritering genoemd.

Netbeheerder TenneT is blij met het onderzoek. ‘We produceren steeds meer duurzame energie, ook op plekken waar het net dat niet aankan’, zegt een woordvoerder. ‘Nu moeten we aansluitingen nog regelen volgens "wie het eerst komt, wie het eerst maalt". We hebben de wetgever daarom eerder opgeroepen tot kaders voor voorrang geven met prioritering. Het is dus goed dat de ACM de mogelijkheden gaat onderzoeken.’

De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen groeide in 2021 met 22 procent, meldt het CBS. Er kwam vooral meer stroom uit wind, zon en biomassa. Tegelijkertijd daalde de productie uit fossiele brandstoffen, met 11 procent. Dat kwam vooral door de stijgende aardgasprijs.

Tijdelijke maatregelen

De ACM benadrukt wel dat congestiemanagement en prioritering tijdelijke maatregelen zijn. Op de langere termijn moet vooral de capaciteit van het elektriciteitsnet worden vergroot. Daar zijn grote investeringen voor nodig.

Uit een inventarisatie van de plannen uit 2020 bleek eerder dat de investeringen achterbleven bij de voorspelde groeiende vraag naar transportcapaciteit. Naar verwachting blijft dit een probleem. De ACM wil dus dat het Rijk kaders opstelt, zodat de netbeheerders prioriteit kunnen geven aan investeringen in capaciteitsuitbreidingen.

‘Uitbreiding van de capaciteit kost veel tijd’, zegt TenneT. ‘Je hebt al snel vijf tot zeven jaar nodig.’