Met de tuinbouwsector noemt Ringelberg een voorbeeld, omdat deze sector in grote mate afhankelijk is van aardgas. ‘Door de hogere prijzen moeten ze zich afvragen of ze nog wel dezelfde producten kunnen produceren voor dezelfde prijs. Als ze geen winst meer kunnen maken, gaan ze minder produceren en dus ook minder aardgas verbruiken.’ 

Trendbreuk

Met de sancties tegen gasleverancier Rusland ziet het er niet naar uit dat de gasprijzen de jaren gaan dalen, dus is het volgens Ringelberg belangrijk dat bedrijven versneld nadenken over andere processen om hun producten te maken. 

‘Geothermie, bijvoorbeeld. Maar we moeten bedenken dat niks meer goedkoper wordt: als de aardgaskosten met 250 procent stijgen, stijgen de kosten van warmtenetten met 65 procent omdat die ook deels afhankelijk zijn van aardgas.’

Door de energietransitie en de stijgende gasprijzen is het de verwachting dat het aardgasverbruik de komende jaren blijft dalen. Daarmee laten de CBS-cijfers een trendbreuk zien. Tussen 2012 en 2020 schommelde het totale gasverbruik namelijk tussen de 38 en 44 miljard kubieke meter, maar van een structurele daling was nog geen sprake. 

Oliecrisis

Ringelberg: ‘Deze ontwikkeling lijkt op de oliecrisis uit de jaren zeventig en jaren tachtig. Ook nu wordt de overheid ingezet om gasreductie te bewerkstelligen. Maar ook daar gaat een prijskaartje aan hangen. Vooral voor mensen met een kleine portemonnee gaat het spannend worden.’