De vergunningplicht moet het bedrijventerrein Nieuw Overvecht minder aantrekkelijk maken voor ondermijnende criminaliteit, schrijft de gemeente in een persbericht. Daarin staat ook dat de burgemeester in april definitief de knoop wil doorhakken over invoering.

Afgelopen jaren trof de gemeente Utrecht al veel maatregelen om de situatie op bedrijventerrein Nieuw Overvecht te verbeteren. Zo is er ingezet op meer toezicht, meer controles en meer blauw op straat. De maatregelen moesten vooral de ondermijnende criminaliteit tegengaan. De gemeente ging ook met ondernemers in gesprek over het herkennen en melden van criminele activiteiten, zoals witwassen.

Ondanks al met die extra aandacht blijft het bedrijventerrein een ‘kwetsbaar’ gebied. Regelmatig werden er overtredingen geconstateerd. Met name bij bedrijven in de autobranche bleek het vaak mis te gaan. Daaronder vallen bijvoorbeeld autoverhuurbedrijven, maar ook zaken die auto’s wassen, onderhouden, repareren en keuren, aldus het persbericht.

Utrecht volgt aanpak Spaanse Polder

De autoverhuurbranche ligt ook op het Rotterdamse bedrijventerrein Spaanse Polder onder een vergrootglas, sinds handhavings- en opsporingsdiensten vanaf 2014 onder de noemer ‘Holsteiner’ samen optreden tegen ondermijnende criminaliteit in het bedrijvengebied. Inmiddels geldt er voor de autoverhuurbranche op de Spaanse Polder een vergunningplicht. Daarmee kan landelijk bureau Bibob (‘bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’) alle ondernemers die actief willen zijn in die branche doorlichten.

De maatregel sorteert effect. Het overgrote deel van de malafide verhuurders nam niet eens de moeite om een vergunning aan te vragen. De vergunningaanvraag van twee ondernemers werd geweigerd. Van de 38 autoverhuurbedrijven die op de Spaanse Polder gevestigd waren, zijn er nu nog 18 over. De gemeenten Rotterdam onderzoekt momenteel of de vergunningplicht uitgebreid kan worden naar de gehele automotive branche.

Het instellen van zo’n relatief zwaar middel vergt een uitgebreide verantwoording, zeggen de gemeenten in een artikel dat binnenkort verschijnt in vakblad ROm.