Uit onderzoek van de NOS bleek vorige week dat zeker vijftig Nederlandse gemeenten gebruikmaken van camera’s van de Chinese merken Hikvision en Dahue. Deze merken zijn controversieel door hun mogelijke relatie met de Chinese staat. Deskundigen zeggen dat Chinese bedrijven verplicht zijn gegevens te delen met de regering.

In Nederland hangen de camera’s soms op gevoelige locaties, zoals buiten het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Amsterdam zijn camera’s in het gebruik van de politie. Volgens deskundigen bestaat het risico dat de Chinese regering toegang kan eisen via een achterdeurtje in de software.

Nog geen praktijkvoorbeelden

Maar directe zorgen over privacy zijn niet nodig, aldus de VNG. In de praktijk zijn nog geen voorbeelden bekend van misbruik via de camera’s. Wel biedt de recente berichtgeving aanleiding voor gemeenten om kaders voor de inzet en inkoop van camerasystemen opnieuw te bekijken. De VNG ondersteunt de gemeenten bij het zoeken naar oplossingen waar nodig.

Volgens een woordvoerder van de VNG ligt er wel nog de kwestie van mensenrechtenschendingen. Het is aan gemeenten om de afweging te maken of zij zich comfortabel voelen bij het gebruik van systemen uit een land dat zorgelijk omgaat met mensenrechten.

Actualiseren Principes

Gemeenten hebben in 2019 een de ‘Principes voor de Digitale Samenleving’ vastgesteld en inkoopvoorwaarden gemaakt voor innovatieve technologie. Aan de hand van de principes kijkt de VNG nu met gemeenten opnieuw naar de inzet van camera’s en worden de principes waar nodig geactualiseerd. Op het gebied van veiligheid helpt de VNG al langer bij afwegingen en inkoop, met de Gemeentelijke inkoop bij IT Toolbox (GIBIT) en de Integrale risico- en privacy-analyse (IRPA).