De spoorbrug uit 1957 werd twaalf jaar geleden opgeknapt, maar is sinds 2016 niet meer gebruikt. De verwachting was dat papierfabriek Sappi veel gebruik zou maken van het traject tussen Maastricht en Lanaken, maar door de economische crisis stapte de papierproducent over op vrachtwagens. ‘Dit was een onverwachte en flinke tegenvaller’, schrijft Hamers in zijn antwoord.

De belangrijkste reden om deze brug te slopen is de veiligheid van de scheepvaart. De invaart van het Julianakanaal is gevaarlijk voor grotere schepen bij hoog en snelstromend water. Dat betekent wachttijden en dat is slecht voor de economie, zegt Hamers. Het ministerie wil dat verbeteren door verbreding en verdieping van de invaart. Dat kan het beste door de brug af te breken, vindt IenW. Bovendien stuwen de pijlers van de brug het water zo’n 5 centimeter op. Maastricht wordt veiliger als die weg zijn, schrijft Halbers.

Ombouwen naar fietsbrug niet zinvol

Lokale partijen zien graag dat de brug wordt omgebouwd tot fietsbrug of onderdeel gaat uitmaken van het geplande tramnetwerk tussen Maastricht en Hasselt. Hamers schrijft dat daar onderzoek naar is gedaan door de gemeente Maastricht. ‘De conclusie was dat de ligging van spoortracé met brug niet logisch aansluit op de fietsroutes in de stad en niet ideaal is voor een recreatieve verbinding.’ Bovendien gaat een fietsroute dan dwars over het terrein van Sappi.

'De conclusie was dat de ligging van spoortracé met brug niet logisch aansluit op de fietsroutes.'

De Maastrichtse PvdA-fractievoorzitter Manon Fokke vindt de gang van zaken maar raar. ‘De brug is vorig jaar oktober nog nadrukkelijk opgenomen in de Omgevingsvisie. Waarom is toen niet gezegd: ‘Dit wordt ‘m niet’. Bovendien is het een gemeentelijk monument en staat Sappi te koop.’ Fokke snapt dat het misschien niet de meest ideale route is voor de fiets. ‘Maar we weten allemaal dat bruggen heel erg duur zijn.’

Brug sluit niet aan op beoogd tramtracé

Ook voor een nieuw tramtracé is deze brug niet nodig, schrijft Hamers. Hij laat de mogelijkheid open dat er een nieuwe brug wordt gebouwd. ‘De eventuele sloop van de brug staat los van de realisatie van de tramverbinding.’

In Maastricht loopt de discussie over een tram of snelbus naar Vlaanderen nog volop. Ook daarom wil Fokke dat er pas op de plaats wordt gemaakt met de brug. Het raadslid gaat in overleg met haar partijgenoten in de Tweede Kamer over de kwestie.