In Seed Valley veredelen gespecialiseerde bedrijven voedingsgewassen en bloemen voor telers over de hele wereld. De regio biedt vanwege de grondsoort en het klimaat optimale omstandigheden om specialistische gewassen op te kweken, zo legt VNG Magazine uit. Een groei van 10 procent per jaar in omzet en personeelsaantallen, ook tijdens de crisis, is er niet vreemd.

Uitbreiding en omgeving

Welke rol speelt wethouder economische zaken Jelle Beemsterboer (CDA) van Schagen daarin? ‘Schagen is eigenlijk altijd bezig met aanvragen voor verbouwing of nieuwbouw. Alleen al in de zaadveredelingssector rondom Warmenhuizen werken 550 mensen met onderzoeksbanen op universitair of hbo-niveau en volgend jaar zijn het er waarschijnlijk honderd meer. De gemeente is constant met bestemmingsplannen bezig om te zorgen dat uitbreiding mogelijk is op een goede manier voor de omgeving. Tegelijkertijd zijn we ook een toeristisch gebied en willen we dat de beleving van het landschap prachtig blijft.’

En dus heeft Schagen zich voorgenomen om de regeldruk terug te brengen en relatief eenvoudige omgevingsvergunningsaanvragen binnen een week af te handelen. Beemsterboer: ‘Dat lukt in 80 tot 90 procent van de gevallen. Daar staan normaal zes weken voor met een verlengingstermijn van vier weken. Architecten en bouwbedrijven die hier namens een ondernemer komen, bellen verrast op dat de aanvraag al zo snel beantwoord is.’

Fijn, de Omgevingswet!

En dus zal de wethouder bij zijn met de komst van de Omgevingswet? ‘Zeer blij, de Omgevingswet gaat uit van het gesprek. Schagen heeft een nieuw welstandsbeleid vastgesteld. Voorheen hadden we drie vuistdikke documenten van de oude gemeenten, waarin stond hoe dik de regenpijp moest zijn en welke kleur de kozijnen mochten hebben. Nu hebben we een foldertje waarin staat dat de gemeente de discussie met inwoners wil voeren over hetgeen ze willen bouwen. Heeft u nagedacht over wat u nalaat aan de volgende generatie en is uw plan in harmonie met de omgeving? Daar komen hartstikke leuke gesprekken uit voort. Mensen denken zelf na en zo ontstaat veel meer begrip.’