Dit is een voorpublicatie uit vakblad BT. BT Magazine is het vakblad voor iedereen die zich bezighoudt met regionale innovatiekracht en vestigingsklimaat. Meer informatie.

De brief, die Aboutaleb samen met de Antwerpse burgemeester Bart de Wever schreef, was gericht aan de Nederlandse premier Mark Rutte en de Belgische premier Alexander De Croo van België. Daarin geven de burgervaders aan alle binnenkomende containers met tropisch fruit te willen controleren op drugs. 

Bedrijventerreinen in Barendrecht, waar veel bedrijven in de kwetsbare GFT-sector zich hebben gevestigd, hebben baat bij de drugsbrief: drugs in tropisch fruit is voor hun niet onbekend. Afgelopen maand organiseerde de gemeente Barendrecht een evenement voor deze bedrijventerreinen om zich te verweren tegen deze drugscriminaliteit.

De cijfers laten zien dat de burgemeesters vorige week een groot probleem aankaartten. Tropisch fruit is namelijk de manier om cocaïne vanuit landen als Colombia, Panama en Costa Rica te exporteren naar Nederland. 85% van de onderschepte cocaïne de afgelopen jaren zat in bananen. Eind 2021 werd er een container in de Rotterdamse haven onderschept met 4200 kilo (!) cocaïne met een straatwaarde van 300 miljoen euro. 

Die 4200 kilo cocaïne is echter een topje van de ijsberg – Aboutaleb geeft in de brief namelijk aan dat slechts 1 procent van de binnenkomende containers in Rotterdam gecontroleerd wordt. En dat betekent dat groothandelaren in de GFT-sector in een later stadium letterlijk met de gebakken peren zitten.

Arrestatieteam valt binnen in Barendrecht

Een voorbeeld vinden we in Barendrecht, waar Mark Verweij, voormalig eigenaar van groente- en fruithandel VerDi Import uit Barendrecht, tien jaar geleden een zwaarbewapend arrestatieteam zag binnenvallen in zijn bedrijf en zijn medewerkers onder schot houden. Het had te maken met een container ananassen uit Panama. Tussen de ananassen was een aantal sporttassen zichtbaar. 

‘Toen we erin keken, vond de inval plaats’, blikt Verweij terug. ‘Het was heel heftig en ingrijpend. Wij werden compleet overvallen. Bij het scannen van de container in de Rotterdamse haven had de douane al verdovende middelen ontdekt. De politie was vervolgens ingeseind om de container te volgen naar het afleverpunt, ons bedrijf, om de uithalers op heterdaad te betrappen. Een aantal medewerkers is gearresteerd, maar de dag erna alweer op vrije voeten gesteld. We hadden met VerDi Import niets met deze criminele activiteit te maken. De drugs is ook nooit opgehaald door mensen van buitenaf.’

Tips om drugscriminaliteit te herkennen

Diezelfde Verweij geeft tien jaar later tips aan ondernemers in Barendrecht om ondermijnende activiteiten te voorkomen. Op bedrijventerrein Barendrecht-Oost zijn dergelijke drugsstromen nog steeds alledaagse kost: bij invallen eind december en begin januari werden er bij meer dan 10 procent van de bedrijventerreinen ondermijnende activiteiten ontdekt die ‘een belletje lieten rinkelen’, zoals burgemeester Govert Veldhuijzen vertelt. ‘Deze bedrijven zijn daarna opgedoekt.’

Verweij: ‘Louche zaken herken je door een ontzettend scherpe prijsstelling, onbegrijpelijke bedrijfsvoering en een gebrek aan passie. Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is het te mooi om waar te zijn. Bij alles wat afwijkt van het normale kan er een onderbuikgevoel ontstaan. Het is zaak daarnaar te luisteren en dit te melden bij de politie.’

'Het is zaak te luisteren naar onderbuikgevoel en dat te melden bij de politie'

De Ondermijning App, die in november 2018 door het RIEC-LIEC is gelanceerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid en ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, geeft ongeveer dezelfde tips. Ook hier staat dat het belangrijk is om dergelijke zaken te melden.

Horrorverhalen

Maar het melden bij de politie, dat kan door enkele horrorverhalen uit het verleden nog best lastig zijn. Zo zijn er verhalen bekend van klokkenluiders uit de provincie Noord-Brabant die nog steeds bedreigd en achtervolgd worden door de onderwereld – en dat willen ondernemers niet. 

Barendrecht probeert dergelijke scenario’s te voorkomen door zichtbaar te zijn op de bedrijventerreinen en praatjes te maken met de ondernemers. Doel: betrokkenheid te vergroten van de ondernemers en criminelen te laten weten door te hebben wat er binnenin de panden gebeurt. Burgemeester Veldhuijzen zegt dan ook tot slot tegen de groothandelaren: ‘Jullie staan niet alleen. Met jullie informatie kunnen we echt wat.’