Het gaat om datacenters van 10 hectare of meer en een elektriciteitsaansluiting van 70 megawatt of meer. Daarnaast gaat het om datacenters die worden gebruikt voor de eigen dienstverlening van het bedrijf.

‘Het kabinet wil voorkomen dat door heel Nederland hyperscale datacenters worden gebouwd. Dat vraagt om meer landelijke regie door aanscherping van de regels. Totdat de regels er zijn is besloten nieuwe bouwaanvragen aan te houden en niet in te willigen voor een duur van negen maanden’, zegt De Jonge.

Wel geldt er een uitzondering: de gemeenten Het Hogeland en Hollands Kroon worden uitgesloten van de werking van het voorbereidingsbesluit, vanwege de eerder bepaalde locaties Eemshaven en Middenmeer, volgens De Jonge aangewezen als ‘voorkeursgebieden’. Bij Middenmeer staat een uitbreiding gepland tot 235 hectare in totaal. Daarnaast heeft het besluit geen betrekking op de komst van een megadatacenter in Zeewolde, hier wil het Facebookmoederbedrijf Meta een datacenter van 160 hectare bouwen.

De minister gaat verder onderzoeken hoe megadatacenters alleen nog kunnen worden toegestaan nabij aanlandpunten van windenergie aan de kust, als daar ruimte voor is. Ook gaat de overheid samen met kleinere overheden rekening houden met plaatselijke belangen en de juridische vormgeving.

In aanloop naar het opstellen van strengere regels neemt het kabinet vandaag dus een voorbereidingsbesluit. De duur van dit besluit is negen maanden. Daarmee wil het kabinet voorkomen dat, voordat de criteria wettelijk zijn vastgelegd, nieuwe megadatacenters zich op ongewenste plekken in Nederland vestigen.

Kritiek op landelijke regie

In de Tweede Kamer woedt ondertussen discussie over de landelijke regie op datacenters, omdat deze grote druk op het elektriciteitsnet leggen en overheden er niet altijd onderling uitkomen. De datacenterbranche is zelf ook voorstander van een landelijke datacenterregie.

Groningen Seaports en de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM) meldden eerder weer dat het noorden van Nederland nog volop plaats biedt voor megadatacenters.