De gemeente Amstelveen heeft vergevorderde bouwplannen om een oud industrieterrein om te vormen naar een woonwijk met voornamelijk studentenwoningen. Die liggen onder een aanvliegroute van Schiphol. Geen probleem, zegt Amstelveen. De nieuwe buurt sluit aan bij een bestaande wijk, de woningen worden goed geïsoleerd en het gaat vaak om jonge mensen die er tijdelijk wonen. 

Tijdens de zitting beargumenteerde de gemeente dat Kronenburg in zone 4 valt, net als het grootste deel van Amstelveen. Daar gelden beperkingen om ernstige hinder en slaapverstoring door vliegtuiglawaai te voorkomen. Door extra geluidsmaatregelen te nemen, is dat op te vangen. 'We kiezen ook bewust voor studenten die er tijdelijk wonen', zegt de gemeente. 'We maken gebruik van onze eigen afwegingsruimte. Dat kan omdat de wetgeving in 2018 is gewijzigd.' De gemeente snapt de opstelling van de Inspectie niet. 'We mogen het gebied volbouwen met kantoren en hotels, maar tijdelijke studentenwoningen mogen niet? Dat is niet uit te leggen.' 

De gemeente vindt de GGD aan haar zijde. Bij de zaak voegden zich verder studentenhuisvester DUO, bewonersorganisaties en hotelketen Van der Valk. Die laatste wil in de wijk een groot studentenhotel bouwen. De Raad van State nam tijdens de zitting van 6,5 uur uitgebreid de tijd voor alle partijen. Kern van hun betogen is dat de woningnood te hoog is om het plan te torpederen. Studentenorganisaties en de gemeente Amsterdam hadden eerder al hun steun voor de plannen uitgesproken.

‘Luchthavenindelingsbesluit maakt plannen onmogelijk’

De Inspectie wijst naar het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol (Lib). Uitzonderingen daarop zijn mogelijk, maar niet zo uitgebreid als de gemeente Amstelveen wil. ‘Het is natuurlijk niet de bedoeling dat gemeenten daardoor heel veel nieuwbouw gaan toestaan omdat dit het doel van het Lib ondermijnt, namelijk burgers bescherming bieden tegen onder meer vliegtuiglawaai’, zo betoogde de inspectie vandaag.

Voor de Inspectie is de zaak bijzonder. ‘Normaal worden we gevraagd om in te grijpen als er geluidsoverlast is. In deze zaak wordt dat volledig van tafel geveegd door de andere partijen.’ De Inspectie stapte naar de Raad van State namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat én namens het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Inspectie wees eerder aanvraag verklaring geen bezwaar af

Het conflict tussen Amstelveen en de Inspectie loopt al sinds 2017. Toen vroeg de gemeente een verklaring van geen bezwaar (vvgb) aan. Destijds voor 2.500 nieuwe woningen. ‘Dit verzoek is uitgebreid gemotiveerd door de Inspectie, namens de minister, afgewezen.’ Er is door Amstelveen toen geen gang naar de rechter of Raad van State gemaakt.

Een nieuw verzoek in 2020 werd vorig jaar ingetrokken. ‘De Inspectie heeft daardoor het verzoek niet kunnen beoordelen en de gemeente, naar later bleek, is doorgegaan met de bestemmingsplanprocedure.’ Daarop heeft de inspecteur het college van B&W het advies gegeven het bestemmingsplan niet in stemming te brengen. Dat is wel gebeurd en in juli vorig jaar is het plan aangenomen door de gemeenteraad.

‘Woningnood groter dan belang Schiphol’

De zaak wordt op de voet gevolgd door de gemeente Amsterdam en studentenorganisaties. ‘Deze zaak is cruciaal voor duizenden studenten,” zegt Job Vermaas van studentenvakbond Asva in Het Parool. “Als Kronenburg niet doorgaat, loopt het tekort aan studentenwoningen nog verder op.’

Normaal gesproken doet de Raad van State uitspraak over zes weken, maar de raad temperde die verwachting. Omdat de zaak zo complex is, kan de uitspraak wel eens lang op zich laten wachten, aldus de raad. De gemeente Amstelveen wilde nog geen commentaar leveren.