‘Hier zien we ook dat binnen de bestaande stad, en vlakbij een OV-knooppunt, een flink aantal woningen kunnen worden gebouwd, waarbij ook volop aandacht is voor een mooie en groene buitenruimte’, zegt de Utrechtse wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling). 

De plannen voor Cartesius sluiten aan bij de visie van de gemeente om gezonde, het liefst autoloze leefomgevingen te bouwen. De ontwikkelaars hebben nauw samengewerkt met universiteiten voor gezonde verstedelijking in dit gebied. Er is veel aandacht voor duurzaamheid, innovatieve energieoplossingen en voor duurzame (deel)mobiliteit. 

De stad hoopt dat Cartesius uiteindelijk een Blue Zone wordt. Dat is een gebied zoals het Japanse Okinawa, waar mensen gemiddeld langer en gezonder leven dan ergens anders op de wereld.

Monumentaal pand middelpunt van de wijk

Behalve woningen staat ook de bouw van een sporthal, supermarkt, parken en een school gepland. Het monumentale CAB-gebouw moet het middelpunt worden van de nieuwe wijk. De muziekstudio’s van dB’s worden verplaatst. Er komen behalve middeldure huurwoningen voor starters ook 628 sociale woningen.

De wijk wordt gefaseerd gebouwd. De aftrap is gedaan door Keystone Vastgoed met 322 middenhuurwoningen. De bouw daarvan is inmiddels begonnen. In 2023 moet het eerste deel zijn afgerond. Fase 2-6, met 2.530 woningen, wordt ontwikkeld door Ballast Nedam Development en MRP. 

Het terrein heeft een roemruchtige geschiedenis. Eind jaren veertig vestigde NS er bedrijven voor reparatie van treinen, trams en bussen. Die bedrijven staakten hun activiteiten daar en werden in sommige gevallen verplaatst. Daardoor kreeg de Utrecht de mogelijkheid voor grootschalige binnenstedelijke woningbouw. De grond is nog steeds in handen van NS. Die zal het terrein stapsgewijs overdragen.