Vier grote Nederlandse steden volgen Amsterdam en Rotterdam in de wens om de opmars van flitsbezorgers te remmen, om zo overlast door verkeersdrukte of hinderlijk geparkeerde fietsen te voorkomen.

Dat blijkt uit een inventarisatie door de NRC. Vier andere gemeenten onderzoeken de mogelijkheden tot regulering, maar hebben nog geen besluit genomen. Het gaat om Almere, Enschede, Delft en Leiden.

Dark stores

Vooral de zogenaamde dark stores wekken ergernis op. Dit zijn de mini-magazijnen van flitsbezorgers, waar bezorgers per fiets af en aan rijden. Volgens de gemeenten komen er regelmatig overlastmeldingen binnen van omwonenden.

De gemeenten werken aan beleid dat specifiek gericht is op het verbieden van de magazijnen in bepaalde gebieden van de stad. De dark stores zijn vaak gelegen in woonwijken om zo te kunnen voldoen aan de belofte van ‘binnen tien minuten je boodschappen in huis’. Deze werkwijze van de razendsnel bezorgende flitsbezorgers zet de stedelijke leefomgeving onder druk, vooral in de directe omgeving van de dark stores.

Bestemmingsplannen

De vier grote actieve aanbieders van flitsbezorging, Gorillas, Flink, Getir en Zapp, maken in het aanwijzen van locaties voor hun magazijnen gebruik van onduidelijke regelgeving voor bestemmingsplannen. Ze vestigen zich in panden met een detailhandelbestemming.

Er worden verschillende definities gehanteerd van de bestemming ‘detailhandel’. Juridisch gezien is het daarom niet altijd zeker of dark stores hierin passen en of bijpassende regels op hen van toepassing zijn. Door de relatief nieuwe trend vinden veel gemeenten het nog moeilijk om grip te krijgen op flitsbezorgdiensten.

Is flitsbezorgen detailhandel?

In eerdere rechtsuitspraken door de Rechtbank ’s-Hertogenbosch en de Rechtbank Oost-Brabant werd wel al geconcludeerd dat het bedrijfsmatig verkopen van fysieke goederen aan consumenten, zoals het geval bij flitsbezorgdiensten, valt onder detailhandel. Direct contact met de klant op locatie is niet noodzakelijk en verkoop via een online platform is toegestaan.

In een andere uitspraak door de Rechtbank Oost-Brabant werd daarbovenop beslist dat een pick-up point juridisch onder ‘detailhandel’ valt en de Rechtbank Rotterdam oordeelde tot slot dat de wijze van levering aan consumenten geen invloed heeft op de definitie van detailhandel.