Het gebied de Spoorzone loopt vrij parallel aan de verticale spoorlijn, en wordt door het Centraal Station gescheiden van de Bossche binnenstad. Stadsmakers zijn hier al een tijd bezig met het ontwikkelen van meer ruimte voor ontmoeting, cultuur, groen, water, wonen en werken.

Wethouder Mike van der Geld voert vanuit zijn portefeuille de coördinatie van de Spoorzone aan. '‘s-Hertogenbosch doet het goed en blijft vol in ontwikkeling. In de Brede Binnenstad waar de historische binnenstad en de Spoorzone samengaan, zien we kansen voor ons ontwikkelprogramma. Op verschillende terreinen hebben we als Den Bosch al een koppositie, en die willen we natuurlijk behouden. Daarom is het nodig ons verder te blijven ontwikkelen tot een bruisend stedelijk gebied met nieuwe woningen, nieuwe banen bij innovatieve bedrijven, ontmoeting, cultuur, groen en water.'

Samenwerking met ministerie, provincie en waterschap

De gemeente werkt samen met het ministerie van BZK aan de randvoorwaarden om verdere verdichting met wonen en werken te kunnen realiseren. Met de provincie kijkt Den Bosch naar innovatie en verstedelijking. Volgens de wethouder worden de inwoners en lokale initiatiefnemers ook meegenomen in de verkenningen.

Bij de Bossche Stadsdelta, één van de nieuwe gebieden, is ook Waterschap Aa en Maas betrokken, om water meer ruimte te geven door verruiming van rivier de Dieze. Dagelijks bestuurslid van Aa en Maas Peter van Dijk: ‘Dit gebied is voor het watersysteem van Midden- en Oost Brabant een belangrijke plek. Rivieren komen hier samen om als Dieze verder richting de Maas te stromen. De gebiedsontwikkeling van de Brede Binnenstad biedt veel ruimte voor zulke wateropgaven. De Bossche Stadsdelta is een goed voorbeeld van hoe in de binnenstad de ingewikkelde puzzel van wonen, water en welbevinden kan worden gelegd.’

Grootste overstapstation van Nederland

Het station van Den Bosch is na Utrecht CS het grootste overstapstation van Nederland. Voor de ontwikkeling van een nieuw station ’s-Hertogenbosch, met toegevoegde stedelijke functies, werkt de gemeente samen met het ministerie van I&W, NS en ProRail en ook de provincie. In 2020 werd 85 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor onder meer een extra perron, het opknappen van de doorsteek van west naar de binnenstad, een nieuwe hal aan de zijde van het Paleiskwartier, de aanpak van het busplein en het aanpassen van het Stationsplein.