In politiek Den Haag gaan inmiddels stemmen op om helemaal te stoppen met de handel in stikstofruimte. Volgens NRC willen regeringspartij D66 en PvdD direct stoppen met extern salderen. ‘D66 is kritisch over de juridische geitenpaadjes in de aanpak van stikstof’, schrijft Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot van D66 op Twitter. ‘De natuur, boeren en bedrijven hebben hier niets aan, omdat oplossingen toch stranden voor de rechter.’

Op 24 november vorig jaar oordeelde de Raad van State bij twee infraplannen dat alleen het tegen elkaar wegstrepen van stikstofdepositie op overbelaste gebieden onvoldoende is. De bestuursrechter vindt ook dat gemotiveerd en inzichtelijk moet worden gemaakt hoe een daling van de stikstofdepositie gerealiseerd wordt voor het betreffende Natura 2000-gebied.

De Raad van State vertelde niet welke motivatie afdoende is. Daarmee legde het een bom onder het veelgebruikte extern salderen. Provincies vragen zich nu af of hun regelingen juridisch hout snijden. 

Overijssel zoekt naar betere juridische onderbouwing

De uitspraak was voor Overijssel vorige week reden om pas op de plaats te maken. ‘De onderbouwing rammelt niet, maar het moet blijkbaar wel beter’, liet de provincie weten. ‘Hoe, moeten we zelf uitvinden. Dat kost tijd.’ De provincie wil in de tussentijd niet het risico lopen dat ondernemers halverwege de bouw moeten stoppen omdat de Raad van State de vergunning nietig verklaart.

Niet alle provincies schorten externe saldering op. Gelderland denkt dat de onderbouwing van de vergunningen voldoende is. Die provincie accepteert sinds vorige week vergunningsaanvragen.