Concrete acties van de samenwerking zijn een onderzoek naar mogelijke P+R-locaties aan de A27, meer parkeergelegenheden, fietsstallingen en ontmoetingsplekken bij meerdere stations, en betere routes door het fietsnetwerk aan te sluiten op stations waar openbaar vervoer samenkomt. Op de lange termijn zegt het actieplan ook meer deelvervoer in de routeplanners te willen integreren

Hiermee werken de organisaties proactief aan de bouw van veel nieuwe woningen en de groei van werkgelegenheid rondom de stationsgebieden. ‘Met meer woningen en meer banen in deze regio wordt het drukker op de weg en in het openbaar vervoer’, vertelt Arne Schaddelee, gedeputeerde van de provincie Utrecht. ‘We willen onder meer fietsroutes van buiten de stad beter laten aansluiten op de stations en daarvoor ook voldoende stallingsplaatsen beschikbaar hebben. Omdat deze voorzieningen door verschillende partijen worden beheerd, kun je dat alleen samen verbeteren.’

Met het actieprogramma worden de reistijden voor reizigers korter, wat bevorderend is voor duurzame mobiliteit en het behouden van het landschap rond de dorpen en steden. De maatregelen moeten bezoekers van nabijgelegen recreatie- en natuurgebieden hopelijk ook stimuleren om meer met het openbaar vervoer te reizen. Hierbij hoort ook het vergroenen van stations bij. Ook gaan de provincies samenwerken met werkgevers om werknemers te stimuleren minder gebruik te maken van de auto.