Noord-Brabant voert al logistiek beleid op nieuwe bedrijfsterreinen. Dat maakte bestaande bedrijventerreinen, de zogeheten brownfields, tot aantrekkelijke vestigingslocaties voor logistieke bedrijven. Terwijl dat niet altijd gewenst is. Zo staan sommige bestaande bedrijventerreinen midden in een woonwijk.  

Noord-Brabant wees vorig jaar plekken aan waar grote logistieke bedrijven zich mogen vestigen. Bedrijven weken vervolgens uit naar bestaande locaties. Gedeputeerde Erik Ronnes zegt dat met dit beleid ‘de achterdeur wordt gesloten’. Een achterdeur die na het sluiten van de voordeur regelmatig werd geopend.  

De cijfers bewijzen het: volgens Stec Groep is 23 procent van de Brabantse logistiek gevestigd op brownfields. Een hoog percentage, vergeleken met de acht procent in Limburg. Terwijl ook die provincie bekendstaat om de grote logistieke opgave. 

Provincie beoordeelt brownfields met gemeenten  

De provincie gaat nu met gemeenten om tafel om brownfields te beoordelen op geschiktheid voor logistiek. Dit jaar nog wordt bekend op welke bestaande locaties logistieke bedrijven zich mogen vestigen.  

Dat gaat niet zomaar. Nieuwe logistieke bedrijven moeten eerst op in-take bij gemeente en provincie. Een belangrijke voorwaarde voor een vergunning: de bedrijven moeten wat toevoegen aan de Brabantse economie. ‘Daarmee houden we Chinese megastores buiten de deur, die behalve werkgelegenheid niets toevoegen aan de provincie’, zegt Ronnes.  

‘Voor logistiek die wat toevoegt aan de keten is er nog steeds plaats. Die groei willen we ook niet afremmen. We hebben natuurlijk unieke bedrijvigheid hier in Noord-Brabant, met de Brainport Eindhoven. Die willen we niet in de weg staan’, aldus Ronnes. 

Logistiek niet overal gewenst  

Stec Groep-expert Wim Eringfeld vindt het goed dat de provincie Noord-Brabant beleid heeft voor brownfields: ‘Veel bestemmingsplannen laten logistiek toe op bedrijventerreinen, maar je moet je afvragen of dat wel op ieder bedrijventerrein gewenst is’, zegt hij. ‘Op sommige plekken is het zelfs heel ongewenst: zoals woonwijken waar honderd vrachtwagens per dag aan en af rijden omdat een logistiek bedrijf zich daar heeft gevestigd. Dat wil je niet.’ 

Stec Groep deed al een inventarisatie naar het aantal geschikte brownfields in Noord-Brabant. Volgens het adviesbureau is slechts een derde van de bestaande Brabantse bedrijventerreinen op termijn interessant voor vestiging of herontwikkeling van grootschalige logistiek. Het aanwijzen van geschikte brownfields zal mede op basis van data van Stec Groep gebeuren. 

Waterbedeffect naar buren denkbaar 

Vindt er dan geen waterbedeffect plaats, nu Noord-Brabant – in tegenstelling tot veel andere delen van Nederland - zo streng beleid voert op logistiek? Ja, denkt Eringfeld: ‘Maar de provincie Noord-Brabant kan niet voor andere provincies voorkomen dat er een waterbedeffect zal plaatsvinden.’ 

Ronnes denkt ook dat er een waterbedeffect zal komen. Voor hem is het een manier om landelijk aandacht te vragen voor logistiek beleid. ‘Andere provincies moeten nu schakelen, want dit kan maatschappelijke impact hebben. Het is aan de minister om regie te nemen.’