Op verzoek van de provincie Gelderland zochten de onderzoekers uit of de snelfietsroutes meer fietsers trekken.

Inspanningen om fietsroutes langs provinciale wegen in de Gelderland te verbeteren en uit te breiden, leveren gemiddeld genomen een groei op van 20 procent extra fietsers. In het jaar van oplevering stijgt het aantal fietsers met ongeveer 40 procent, na vier jaar is het aantal fietsers gemiddeld verdubbeld. De groei is het grootst tijdens de avond- en ochtendspits en tijdens weekenddagen. De routes worden dus gebruikt voor woon-werkverkeer en recreatief.

In het onderzoek wordt een viertal snelfietsroutes belicht: het Rijnwaalpad, het Batavierenpad-Noord en -Zuid en De Liemers. Een significante groei was zichtbaar op de eerste route. Telpunten langs het Rijnwaalpad registreerden een toename van 28 procent. Andere routes zoals beide Batavierenpaden scoorden rond de 10 procent.

Overstap van auto naar fiets

In een verdere analyse van 15 andere snelfietsroutes door heel Nederland, blijkt volgens het onderzoek dat de aanleg en uitbreiding van bestaande routes ook invloed heeft op de automobilist.

Het aandeel van verplaatsingen op de fiets op afstanden tot 20 kilometer nam met 4 procentpunten toe naar 32 procent nadat snelfietsroutes werden aangelegd. Hieruit concludeert de Radboud Universiteit dat automobilisten de overstap naar de fiets maken. Dit effect neemt bij langere afstanden af.

Het onderzoek meldt wel dat het aantal fietsers in de drie jaar voorafgaand aan de aanpassingen voor de snelfietsroutes al in de lift zat. Samen met andere factoren en trends, zoals de aanleg van nieuwe woonwijken en onderlinge verschillen tussen fietsroutes, kan de daadwerkelijke impact van de snelfietsroutes worden overschat. Desalniettemin concluderen de onderzoekers dat snelle fietsroutes een significante impact hebben op het gebruik van de fiets.