Hoe zorgen we dat buurthuis en bieb blijven voortbestaan? Maatschappelijke voorzieningen staan onder druk, maar het lukt wel door voorzieningen te bundelen.

Voorzieningen gebundeld: het nieuwe ontmoeten

Maatschappelijke voorzieningen staan onder grote druk. Om buurt- en dorpshuis te laten bestaan is een bundeling van voorzieningen het meest kansrijk. Welke combinaties zijn populair en welke ruimtelijke strategieën ontstaan er om ontmoeting en verheffing van bevolkingsgroepen te stimuleren?

De Architect verkent in het themadeel van het maartnummer deze opgave. De bezuinigingsmaatregelen van afgelopen jaren, de vergrijzing in dorpen en wijken en een andere opvatting over de wisselwerking tussen burgers en de overheid hebben geleid tot een herschikking van de sociale voorzieningen.

Veel bibliotheken zijn gesloten, scholen zijn samengevoegd, welzijnscentra moeten naar een ander exploitatiemodel of worden wegbezuinigd, en verzorgingstehuizen 'oude stijl' verdwijnen. Daarentegen is er wel een groei van MFA's, te denken valt aan Kulturhusen, integrale kindcentra en brede scholen die een sociaal-maatschappelijke functie voor de buurt vervullen.

Andere doelen

Los van een financiële cijfermatige benadering hebben MFA's ook een meerwaarde voor andere doelen, zoals maatschappelijk voordeel of een betere samenwerking. De problematiek van de multiculturele samenleving, de toename van armoede en de afname van openbare gebouwen zoals postkantoren, stationsgebouwen en banken bieden kansen.

De app van Stadszaken is gratis te downloaden via de Google Play Store en de App Store van Apple. Met de app heb je nieuws, opiniestukken en achtergrondverhalen over de fysieke inrichting van Nederland in een vloek en een zucht op het scherm van je smartphone of tablet. Een must-have voor de RO-professional en de liefhebbers van stedelijke en ruimtelijke trends.
Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen