De Architect verkent in het themadeel van het maartnummer deze opgave. De bezuinigingsmaatregelen van afgelopen jaren, de vergrijzing in dorpen en wijken en een andere opvatting over de wisselwerking tussen burgers en de overheid hebben geleid tot een herschikking van de sociale voorzieningen.

Veel bibliotheken zijn gesloten, scholen zijn samengevoegd, welzijnscentra moeten naar een ander exploitatiemodel of worden wegbezuinigd, en verzorgingstehuizen 'oude stijl' verdwijnen. Daarentegen is er wel een groei van MFA's, te denken valt aan Kulturhusen, integrale kindcentra en brede scholen die een sociaal-maatschappelijke functie voor de buurt vervullen.

Andere doelen

Los van een financiële cijfermatige benadering hebben MFA's ook een meerwaarde voor andere doelen, zoals maatschappelijk voordeel of een betere samenwerking. De problematiek van de multiculturele samenleving, de toename van armoede en de afname van openbare gebouwen zoals postkantoren, stationsgebouwen en banken bieden kansen.